Skip to main content

The Deloitte/SEB CFO Survey: Starka finanser men försiktig syn på affärsläget

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 09:00 CEST

De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det innebär att förutsättningar på marknaderna är svårbedömda och att företagen prioriterar stabilitet mer nu jämfört med i mars. Det framgår av senaste CFO Survey som Deloitte och SEB publicerar två gånger varje år.

Undersökningen visar vad finanscheferna anser om affärsläget, den finansiella ställningen, tillgången till finansiering och vilka som är de främsta affärsriskerna för den egna verksamheten. Den baseras på svar från ett urval av finanschefer i de 200 största bolagen i Sverige. 

– Vi ser att företagen fokuserar på att agera strategiskt snarare än att ta på sig mer risk, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB. Trots att företagen är finansiellt starka tvekar de inför investeringar, men har ändå positionerat sig väl inför framtiden.

Tidigare optimism avseende ett ökat kassaflöde minskar nu bland finanscheferna. 

– Företagen står alltså i sig mycket starka men de har en mer avvaktande inställning till affärsläget. Det leder till en större allmän försiktighet som märks tydligt. En högre andel anser också att svenska företag är något övervärderade, säger Tom Pernodd, partner på Deloitte.

Sanktionerna mot Ryssland tycks inte ännu spela någon avgörande roll. Men tillsammans med den svenska näringspolitiska osäkerheten efter riksdagsvalet och det allmänt svaga ekonomiska läget i Europa skapar det osäkra förutsättningar.

– Den geopolitiska krisen i Ukraina påverkar mest stämningen i marknaden, snarare än den faktiska verksamheten. Mer oroande är snarare den underliggande efterfrågan, säger Johan Lindgren.

The Deloitte/SEB CFO Survey syftar till att spegla förändringar i stämningsläget bland svenska finanschefer och därmed skapa förståelse för ekonomiska och finansiella trender. Undersökningen gjordes i augusti och innehöll totalt 15 frågor inom områden som affärsklimat, strategiska investeringar, arbetskraft, finansiell styrka, och attityder till utlåning hos banker och finansinstitut. 

Hela rapporten finns tillgänglig som bilaga, på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta Tom Pernodd, partner Deloitte, 075-246 30 60, tpernodd@deloitte.se eller Johan Lindgren, Credit Strategist SEB, 08-506 231 61, johan.y.lindgren@seb.se

Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning, business consulting och finansiell rådgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framgång oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att nå den  gemensamma visionen – To be the standard of excellence.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy