Världens bästa curlare kommer till Jönköping för Curling World Cup

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 11:06 CEST

Det internationella curlingförbundet, World Curling Federation, gör en ny storsatsning och startar en världscup i curling. Nu är det klart att Sverige och Jönköping har fått förtroendet att arrangera deltävlingen i Europa. Övriga arrangörsorter är Shanghai, Kina, Omaha, USA och Peking, Kina.

Gladiatorutställningen besöktes av färre än förväntat

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 10:30 CEST

Den roterande världsutställningen Gladiatorer – Colosseums Hjältar hade sin sista öppningsdag söndagen den 12 augusti. Projektet pågår augusti ut och ett ekonomiskt resultat kommer finnas färdigt först i mitten av september, men Destination Jönköping kan redan nu konstatera att projektet, med 9003 sålda biljetter, blir en minusaffär.

-Besöksantalet är naturligtvis en stor besvikelse och långtifrån det vi väntat oss. Ursprungsmålet var 75 000 besökare. Den siffran reviderades efter den extrema värmen i maj till 55 000. Nu väntar ett stort uppföljningsarbete för att titta på alla effekter av utställningen och orsaker till att vi inte nådde upp i önskat antal besökare. Det kan finnas fler faktorer som påverkat till det låga besöksantalet, men vädret är troligtvis den enskilt största anledningen, säger Patrik Olderius, VD Destination Jönköping.

Att den rekordvarma sommaren påverkat svenskarnas sätt att semestra är något som stora delar av branschen pekar på. Det finns ännu ingen statistik, men flera andra arrangörer vittnar också om kraftigt vikande besökssiffror.

Gladiatorer – Colosseums Hjältar hade aldrig tidigare visats i Sverige och drar nu vidare till Frankrike. Genom att visa utställningen ville Destination Jönköping, vars uppgift är att skapa attraktionskraft och driva besökare till kommunen, skapa en extra anledning för besökare att göra ett stopp i Jönköping.

- Vi har redan en mängd härliga upplevelser att erbjuda våra besökare och såg att utställningen skulle bli en reseanledning och ett intressant komplement, kanske främst när väder och vind inte lockar till utomhusaktiviteter. När vi startade projektet 2016 gjorde vi en riskanalys och även om en fin sommar fanns med som ett scenario, kunde ju ingen tro att sommaren 2018 skulle bli den varmaste på över 250 år. Det är jättetråkigt att fler inte besökte den fina utställningen, både för allt det jobb som lagts ned och för att projektet kommer gå back ekonomiskt, säger Patrik Olderius.

Utgången av projektet Gladiatorutställningen kommer inte att påverka verksamheten i kommunens förvaltningar, utan kommer enbart att påverka övriga projekt i Destination Jönköping. Långsiktiga utvecklingsprojekt kommer bromsas, men pågående projekt och där avtal finns, t ex Grenna Bluegrass, Visingsö Tornerspel, Elmia Scandinavian Horse Show, DreamHack och IRONMAN 70.3 Jönköping kommer inte påverkas.

Fakta om Destination Jönköping och finansiering

Destination Jönköping AB:s huvuduppgift är att marknadsföra Jönköpings kommun som besöks-, mötes- och evenemangsplats. Bolaget ska på uppdrag av Jönköpings kommun svara för gästmottagande där turister befinner sig, platsmarknadsföring, verka för att evenemang genomförs, svara för Convention Bureauverksamhet samt svara för scenansvaret vid Jönköpings konserthus och Jönköpings teater. Bolaget ska genom sin verksamhet skapa attraktionskraft och driva besökare till Jönköping.

Jönköpings kommun drev fram till 2013 verksamheten i förvaltnings-, bolags- och föreningsform. Då beslutade Kommunfullmäktige att bilda ett helägt kommunalt bolag, Destination Jönköping AB. Näringslivsverksamheten övergick samtidigt i förvaltningsform och tillhör idag stadskontoret. I och med bildandet av bolag köper numera Jönköpings kommun utförandet av dessa tjänster av Destination Jönköping.

Bolaget har under 2018 en egen budget på 37 mnkr. 13 mnkr av dessa består av tjänsteköp (grundläggande verksamhet där kommunen köper tjänster av bolaget), evenemangsbudgeten uppgår till 16 mnkr och Convention Bureaus budget till 1,4 mnkr. Jönköpings kommun står alltså sammanlagt för 30,4 mnkr.

Destination Jönköping AB finansieras till större delen av kommunala medel. Convention Bureau- verksamheten är till hälften finansierad av näringslivet. Konserthuset och teatern finansieras till större delen genom evenemang som bedrivs i lokalerna. Evenemangsbudgeten under 2017 uppgick under verksamhetsåret 2017 till 14,2. Av dessa nyttjades 12,3 mnkr. Kvarstående medel återgick till Jönköpings kommun.

För mer information:

Patrik Olderius, VD Destination Jönköping
patrik.olderius@destinationjonkoping.se  
072-507 01 21

Destination Jönköping AB skall öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser

Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 20 anställda.


Den roterande världsutställningen Gladiatorer – Colosseums Hjältar hade sin sista öppningsdag söndagen den 12 augusti. Projektet pågår augusti ut och ett ekonomiskt resultat kommer finnas färdigt först i mitten av september, men Destination Jönköping kan redan nu konstatera att projektet, med 9003 sålda biljetter, blir en minusaffär.

Läs vidare »

Världens bästa curlare kommer till Jönköping för deltävling i nystartade Curling World Cup

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 14:00 CEST

​Inbjudan till pressträff. Det internationella curlingförbundet, World Curling Federation, gör en ny storsatsning och startar en Världscup i curling. Och nu är det klart att Sverige och Jönköping har fått förtroendet att arrangera deltävlingen i Europa.

​2019 IRONMAN 70.3 JÖNKÖPING UTSETT TILL VÄRDSTAD FÖR EUROPEISKA MÄSTERSKAPEN FÖR IRONMAN TRICLUB CHAMPIONSHIP

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 14:00 CEST

Europas främsta triathlonklubbar kommer till Jönköping 2019 IRONMAN® 70.3® Jönköping kommer att stå värd för 2019 European TriCIub Championship, som hålls den 7 juli 2019. IRONMAN 70.3 Jönköping övertar värdskapet ifrån IRONMAN 70.3 Barcelona, som var värd för EMEA TriClub Championship 2018 och IRONMAN 70.3 Pula som var värd för tävlingen före Barcelona.

Destination Jönköping förlänger avtalet med Ironman

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2018 14:00 CEST

IRONMAN 70.3 Jönköping, Sveriges näst största triathlontävling efter IRONMAN Kalmar, har förnyat avtalet med Destination Jönköping. Det nya avtalet innebär att Sveriges enda 70.3 IRONMAN tävling kommer att gå av stapeln i Jönköping under minst 3 år framöver. Nästa års tävling äger rum den 7 juli, 2019, och båda parter är mycket nöjda med utfallet av det förlängda samarbetet.

– IRONMAN 70.3 i Jönköping har under de tre senaste åren utvecklats till ett utav våra viktigaste arrangemang på vår destination - som bygger vår plats attraktion på en internationell arena, genererar stora besöksnäringseffekter för vår kommun och främjar folkhälsan , säger Patrik Olderius, VD för Destination Jönköping.
- Som destination har vi ett starkt fokus på att använda naturen som vår arena och det samspelar mycket väl med IRONMAN 70.3 Jönköpings strategi att visa upp så många utav våra vackra platser som möjligt för deltagarna. Deltagarna simmar i Munksjön för att sedan ta sig ut på en 90 km lång cykling genom Jönköping City vidare till Huskvarna, Klevaliden, Bunn, Ölmstad, Skärstad, Kaxholmen och tillbaka via Rosenlundsbacken längs med Vätterstranden. Löpningen genomförs med Jönköpings centrala stadskärna som arena för att sedan avslutas med en målgång i Rådhusparken med fyllda läktare, säger Patrik Olderius, VD, Destination Jönköping

Världens mest rekommenderade 70.3 lopp

IRONMANS regionschef Thomas Veje Olsen och tävlingsledaren Mattias Markenstrand har med sitt team inom IRONMAN har höga ambitioner inför kommande års tävlingar och ser Jönköping som den självklara staden att arrangera Sveriges enda 70.3 IRONMAN lopp i:
- Sedan starten av IRONMAN 70.3 Jönköping år 2016 så har vi sett tävlingen växa fram till att bli en given sommarfest för Jönköpings och dess invånare. Det är otroligt häftigt att se hur hela stan kommer ut för att heja på deltagarna och det unika med tävlingen i Jönköping som vi sällan ser på andra lopp i världen är att det står publik längs med hela banan och inte bara i den mest centrala stadskärnan, säger Mattias Markenstrand, tävlingsledare för IRONMAN 70.3 Jönköping.
Tidigare i år blev IRONMAN70.3Jönköping utsett till det mestrekommenderade70.3 loppet i världen i konkurrens med 110 andra lopp i världen t ex 70.3 South Africa, 70.3 Canada, 70.3 Nice, 70.3, 70. Florida, 70.3 Australia, 70.3 Barcelona och 70.3 Rio De Jarnerio med flera. IRONMAN70.3Jönköping är även det främsta loppet i världen med högst andel kvinnliga deltagare där 26,6% utav de startande i årets tävling var kvinnor.

Grunden är lagd för att skapa en ännu större triathlonfest

Thomas Veje Olsen menar att samtliga utav de här parametrarna väger tungt för att man inom IRONMAN värderar Jönköping som en utav organisationens främsta värdstäder.

 • -Under årets tävling så slog vi många rekord. Tävlingen var för första gången slutsåld med 2150 anmälda deltagare, tävlingen hade fler besökande nationer än tidigare år med hela 55 nationaliteter på plats i Jönköping och 29,6 % utav deltagarna var internationella besökare.
  Vi har under våra första tre år i Jönköping lagt grunden för att fortsätta utveckla världens mest rekommenderade 70.3 lopp. I ett tätt samarbete med Destination Jönköping så är vårt mål att inom de kommande åren kunna utöka antalet deltagare succesivt och därmed kunna erbjuda en ännu större triathlonfest i staden – för både lokala och internationella besökare, säger Thomas Veje Olsen, regionschef för IRONMAN Skandinavien.

 • Redan inför nästa års tävling kommer deltagarna att få uppleva nästa fas i utvecklingen utav tävlingen.

Som världens mest rekommendera 70.3 lopp så vill vi se till att ligga i framkant som värdstad och hålla en mycket hög nivå på arrangemanget här. Redan i början på augusti i år så kommer vi att tillsammans med IRONMAN-organisationen släppa en stor nyhet inför 2019 års tävling som kommer att möjliggöra att ännu fler internationella deltagare kommer att komma till Jönköping nästa år, avslutar Patrik Olderius, CEO för Destination Jönköping. 

För mer information kontakta
Patrik Olderius, VD Destination Jönköping +46 725070121
Frida Grundström, Kommunikationschef IRONMAN +46762243253

Destination Jönköping AB skall öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser

Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 20 anställda.


IRONMAN 70.3 Jönköping, Sveriges näst största triathlontävling efter IRONMAN Kalmar, har förnyat avtalet med Destination Jönköping. Det nya avtalet innebär att Sveriges enda 70.3 IRONMAN tävling kommer att gå av stapeln i Jönköping under minst 3 år framöver. Nästa års tävling äger rum den 7 juli, 2019, och båda parter är mycket nöjda med utfallet av det förlängda samarbetet.

Läs vidare »

Triathlonstjärnan ser fram emot att tävla på hemmaplan

Nyheter   •   Jul 03, 2018 13:21 CEST

Söndagen den 8 juli är det dags för året IRONMAN tävling i Jönköping. En tävling genom både stad och landsbygd. Att springa genom ett hav av jublande människor och att känna den sprudlande stämningen, det är höjdpunkterna med att springa IRONMAN 70.3 i Jönköping enligt ​Åsa Lundström, en av de triathlonstjärnor som tävlar i Jönköping på söndag.

​Ny nationell undersökning ger ökad kunskap om de mest populära turistdestinationerna

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 09:30 CEST

Tillsammans har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland de destinationer som är medlemmar i nätverket. Resultaten visar bland annat på att en bra atmosfär och ett trevligt bemötande är viktiga för val av semesterstad.

Varje möte lite bättre - mötesrådgivningsutbildning

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:21 CEST

Tänk om alla möten i en destination genomsyrades av ”Varje möte lite bättre”. Vad skulle hända med tillväxten? Många aspekter har betydelse för hur människor uppfattar en ny destination. Nu har Destination Jönköping dragit igång en mötesrådgivningsutbildning där aktörer inom besöksnäringen får veta mer kring hur man skapar bra värdskap.

IRONMAN 70.3 Jönköping 2018 är slutsålt!

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 19:23 CEST

IRONMAN 70.3 Jönköping – Sveriges näst största triathlontävling efter IRONMAN Kalmar, är nu för första gången slutsålt med mer än 200 fler deltagare än föregående år.

YouTube-stjärna till Jönköping

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 15:55 CEST

Den 11 oktober kommer Clara Henry till Jönköpings Konserthus med föreläsningen "Youtube på blodigt allvar", en föreläsning om YouTube, mens, feminism och om Clara själv.

Bilder & Videor 4 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • patrik.olderius@destinationjonkoping.se
 • 0725-07 01 21

Om Destination Jönköping AB

Destination Jönköping AB

Destination Jönköping AB skall öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser.
Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 20 anställda.

Adress

 • Destination Jönköping AB
 • Södra Strandgatan 13B
 • 553 20 Jönköping
 • Sverige
 • Vår hemsida

Länkar