Skip to main content

​Ny nationell undersökning ger ökad kunskap om de mest populära turistdestinationerna

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2018 09:30 CEST

Tillsammans har destinationsnätverket SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations, genomfört en undersökning kring varumärkeskännedom och besökarnöjdhet bland de destinationer som är medlemmar i nätverket. Resultaten visar bland annat på att en bra atmosfär och ett trevligt bemötande är viktiga för val av semesterstad.

Under våren har 29 svenska destinationer gemensamt genomfört en undersökning av besökares kännedom, preferenser och nöjdhet av städer man besökt samt planerar att besöka. Syftet med undersökningen är att ge en ökad insikt och kunskap om varumärkeskännedom och besökarnöjdhet samt att öka jämförbarheten mellan destinationerna.

Nätverket har valt att genomföra en egen undersökning då varken turistekonomiska mätningar eller undersökningar om kvalitativa aspekter görs på lokal nivå. Genom att nu ta fram lokala resultat på likadant ställda frågor ges utgångspunkter för de individuella resultaten och möjlighet att ranka de olika kommunernas resultat gentemot varandra.

Resultaten från undersökningen visar att upplevelsen av att staden har en bra atmosfär är det viktigaste vid val att semesterort, följt av att människorna i staden har ett trevligt bemötande och att staden är promenadvänlig. Starkt efterfrågat är även ett brett utbud av mat och dryck samt ett brett utbud av sevärdheter.

- Det är väldigt roligt att vi gemensamt tagit fram en undersökning som fokuserar på kvalitativa värdena för våra destinationer. Resultatet är unikt, motsvarande undersökningar som tidigare gjorts på ett så här brett underlag har enbart fokuserat på kvantitativa värden, säger Björn Fransson, ordförande SNDMO och fortsätter:

- Det är ett mycket bra komplement till den statistik som Tillväxtverket ger ut men är också ett viktigt verktyg för vidareutveckling för varje destination.

Resultat för Jönköping

Generellt i undersökningen sticker de tre storstäderna ut, där många reseanledningar både i tjänst och på fritiden lockar. Vid valet av destination är det främst tre faktorer som avgör. Egna erfarenheter, familj och vänner samt rekommendation.

Glädjande nog för Jönköpings del är att de områden där Jönköping fått högst medelbetyg är desamma som anses viktigast vid valet av semesterstad i undersökningen; dvs ”Staden har en bra atmosfär” och ”Människorna i staden har ett trevligt bemötande”.

Jönköping står sig även väl när det gäller frågan ”Hur väl tycker du att staden lever upp till dina förväntningar på att…”. Exempelvis ”…ha ett brett utbud av mat & dryck” ”…ha ett brett utbud av boendealternativ” och ”…på att vara nytänkande.

Jönköping hamnar jämförelsevis högt bland de städer man svarar att det är ”mycket troligt” att man kommer att besöka i sommar.

Om undersökningen

Totalt över 4000 riksrepresentativa svar i åldrarna 18-70 har samlats in genom en omfattande webenkät om att turista i Sverige, definierat som att besöka en stad i Sverige för nöjes skull genom att resa minst 5 mil enkel väg och sedan tillbringa åtminstone en övernattning i staden. Undersökningen har genomförts av marknadsanalysspecialisten/undersökningsföretagen Mantap Global på beställning av SNDMO.

Om SNDMO

Swedish Network of Destination Management Organisations bildades 2016 och är ett nätverk för destinationer i kommuner med över 50 000 invånare samt kommuner där besöksnäringen har mycket stor betydelse. Nätverket består idag av nära 30 av Sveriges största destinationer.


KONTAKT

Johan Lind, Affärsområdeschef Turism, Destination Jönköping AB

Telefon: 070-30 40 008

Johan.lind@destinationjonkoping.se

Björn Fransson, Turismstrateg, Örebrokompaniet AB

Ordförande SNDMO

Telefon: 070-796 74 67

bjorn.fransson@orebrokompaniet.se

Destination Jönköping AB skall öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare till Jönköpings kommun inom områdena turism, event och möten/kongresser

Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 20 anställda.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.