Skip to main content

Krigshistoria i Skaraborg

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 10:40 CET

Krigsmonument på Kinnekulle

Även om Sverige som land inte varit en direkt medverkande part under de två stora världskrig som präglat 1900-tals historien, så finns ändå spännande spår i Västra Skaraborg som vittnar om dess krigshistoria. Detta har Destination Läckö-Kinnekulle AB tagit till vara på och lämnat in en projektansökan till Skaraborgs Kommunalförbund för att få resurser till att genomföra en förstudie på detta tema utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Skaraborgs Kommunalförbund har nu godkänt denna ansökan vilket innebär att det under första halvåret av 2017, närmare bestämt februari till maj, kommer genomföras en förstudie med namnet ”Krigshistoria i Skaraborg”.

Förstudien handlar mer konkret om att göra en inventering av intressanta besöksmål, möta sakkunniga personer som innehar värdefull kunskap på området samt genomföra analyser kring krigshistoria och omvärldsbevakning. Ambitionen är att förstudien leder till en projektansökan vilket skapar förutsättningar att ta nästa steg i processen och i det utveckla ett tematiskt besöksmålskluster kring krigshistoria i Västra Skaraborg. Exempel på platser som kan samlas under detta tema är Garnisonmuséet i Axvall, Såtenäs Flygflottilj, Oljeberget i Baljered (där Sivans Ost är beläget idag) samt ledningscentral Björn som Västergötlands museum också haft en utställning om under oktober månad i år.

Elin Sjöstedt på Destination Läckö-Kinnekulle AB är projektledare för förstudien och vi ser en tydlig trend i att dagens resenärer alltmer väljer resmål efter intresseområde och olika tematiska områden. Vilket gör att det blir allt viktigare att samla besöksmål efter tydliga teman för att locka än fler besökare inför framtiden. Vilket denna förstudie är ett av flera initiativ som Destination Läckö-Kinnekulle AB parallellt arbetar med för att utveckla besöksnäringen inom destinationen och Västra Skaraborg.

- "Mer nutida historia i allmänhet och med koppling till krig och militär i synnerhet är ett område som fått ett ökat intresse de senaste åren varav en satsning på det ligger helt rätt i tiden" tillägger Elin Sjöstedt på Destination Läckö-Kinnekulle AB.

Förstudien genomförs under våren och resultatet blir klart och presenteras i början av sommaren. Det innebär att man då får svar på om det finns underlag för att satsa på ett projekt för att utveckla de besöksmål i Skaraborg som kan samlas och därmed marknadsföras under temat ”Krigshistoria i Skaraborg”.

För mer information kontakta:
Elin Sjöstedt, Projektledare Destination Läckö-Kinnekulle AB, elins@lackokinnekulle.se 0703571704

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av kommunerna Götene och Lidköping tillsammans med näringslivet i de båda kommunerna. Destinationsbolaget har i uppdrag att arbeta med destinationsmarknadsföring, affärsutveckling och utveckling av nya och befintliga besöksmål, evenemang, mottagningsservice och tjänsteförsäljning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy