Skip to main content

Ny organisation hjälper tyska fritidshusägare i Sverige

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 14:31 CEST

Danska fritidshusägarnas organisation Danske Torpare vill med ett nytt initiativ ge både danska och tyska fritidshusägare bättre villkor i Sverige. Tillsammans utgör de 22.000 danska och tyska familjerna med ett fritidshus i Sverige en väsentlig inkomstskälla för landet med en årlig konsumtion på mellan 1,5 och 2 miljarder svenska kronor.

Danske Torpare har i juni 2013 etablerat systerorganisationen ”Tyska Torpare” för tyskar med fritidshus i Sverige.

Hos Tyska Torpare har de drygt 10.000 tyska fritidshusägarna i Sverige möjlighet att få gratis konsulthjälp, som till exempel språkhjälp samt juridisk och teknisk rådgivning. Det finns också tillgång till rabattförmåner och kunskapsdelning.

Per Bonke, ordförande i både Danske Torpare och Tyska Torpare, säger:

- I mer än 32 år har Danske Torpare med stor framgång strävat efter att göra det enkelt och attraktivt för danskar att äga ett fritidshus i Sverige. De positiva erfarenheterna vill vi använda oss av i Tyska Torpare. Vi ser en enorm potential i att kunna representera både danska och tyska fritidshusägare i dialogen med myndigheter och verksamheter i Sverige. Det nya samarbetet kommer att vara en stor tillgång för både tyska och danska medlemmar och inte minst för det svenska samhället.

Med en konsumtion på mellan 1,5 och 2 miljarder kronor årligen är de cirka 22 000 danska och tyska familjerna med fritidshus i Sverige en stor konsumentgrupp, där alla efterfrågar förmånliga avtal med färjebolag, hantverkare, byggmarknader etcetera. Fritidshusägarna har samtidigt behov av okomplicerat tillgång till det svenska samhället.

Danske Torpare och Tyska Torpare har gemensamt sekretariat med både tysk och dansk personal. Båda organisationerna har dessutom tillgång till flera ideella krafter, som ger medlemmarna råd och som förmedlar kunskap om svenska förhållanden.

Läs mer på www.torpare.de.

För mer information var vänlig kontakta

Lars Arent, kanslichef i Danske Torpare och vd för Tyska Torpare. Telefon: +45 31 67 48 60

Fakta om de tyska och danska fritidshusägarna i Sverige

  • Tyskar och danskar är de två största grupperna utländska fritidshusägare i Sverige. År 2012 fanns 11.696 danskägda respektive 10.029 tyskägda fritidshus registrerade. De flesta i Kronobergs Län och Skåne Län (källa: SCB–Statistiska Centralbyrån).

  • Varje familj använder i genomsnitt mellan 70.000 och 80.000 svenska kronor årligen i Sverige, primärt till livsmedel, transporter och inköp till fritidshuset samt till egendomens fasta utgifter. Det motsvarar totalt årligen mellan 1,5 och 2 miljarder svenska kronor. Det visar undersökningar.

  • Undersökningar som Danske Torpare gjort 2011 och 2012 visar att danska och tyska fritidshusägare i Sverige efterfrågar samma typ av tjänster. Det är bland annat intressebevakning gentemot myndigheter, teknisk och juridisk rådgivning samt förmånliga rabattavtal och tips om upplevelser i Sverige.

  • Danske Torpare är en förening med 10.500 medlemmar. Den har funnits sedan 1980. Föreningen har sekretariat i Søborg, strax utanför Köpenhamn i Danmark.

  • Tyska Torpare är en självständig organisation, grundad av Danske Torpare, med hemort i Tingsryd, Småland.

  • De två organisationerna delar sekretariat, med både tyskar og danskar anställda. Totalt är sex medarbetare och 20-30 frivilligarbetare knutna till de två organisationerna. 

    Fakta om utlandsägda fritidshus i sydligaste Småland - Kronobergs län

    I Kronobergs län ägs var fjärde fritidshus av främst danskar och tyskar. I gränskommunen Markaryd är det hela 60 % av fritidshusen som är utlandsägda. Det genererar en omsättning på 344 miljoner årligen som sin tur ger cirka 157 arbetstillfällen. Enligt undersökningen är det handeln som får mest intäkter från de utländska husägarna. Betydligt mindre läggs på restaurang och aktiviteter. Inköp av material till huset och tjänster från lokala hantverkare har en stor andel.


Destination Småland är turistbolaget i södra Småland, Kronobergs län. Tillsammans med övriga smålandslän utvecklar vi besöksnäringen och marknadsför landskapet till allmänhet, researrangörer och företag. Vi presenterar det kluriga Småland för dig som är nyfiken.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy