Skip to main content

Din munhälsa kan visa risk för diabetes

Nyhet   •   Jan 19, 2018 13:56 CET

Din munhälsa kan visa risk för diabetes

Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan tandlossning (parodontit) och diabetes typ 2. I ett unikt samarbete mellan Folktandvården och primärvården i Stockholms län samverkar tandvården och hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter i riskzonen att utveckla diabetes typ 2. Inom ramen för samarbetet, som är kopplat till Program 4D – ett samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet för bättre hälsa och ökad delaktighet för individen, ska Folktandvården identifiera personer med risk för att drabbas av diabetes typ 2. Övriga diagnoser som innefattas i 4D, är reumatism, hjärt- kärlsjukdom samt bröstcancer.

Då tandvården har ett väl etablerat system med kallelser till regelbundna besök träffar man en stor del av den vuxna befolkningen. Nationellt sett går omkring 80 procent av alla vuxna regelbundet till tandvården.
Anders Lindunger är klinikchef på Spånga Folktandvård och har sedan 2014 varit med i projektet 4D, där de har sett hur vår munhälsa kan ge ledtrådar till tidig upptäckt av ohälsa, bland annat för diabetes. Genom att använda ordinarie riskbedömningsverktyg ska fyra Folktandvårdskliniker inom projektet identifiera individer i riskzonen för diabetes typ 2 och remittera dessa till den närliggande Vårdcentralen. De fyra orterna är Jakobsberg, Hallunda, Skärholmen och Viksjö.
- Det unika är att vi utgår från sådant vi inom tandvården normalt undersöker i munhålan och på röntgen. Vi tar alltså inga blodprov eller ställer diagnoser på tandvårdskliniken, berättar Anders.

I sitt projekt har de utgått från tre riskfaktorer:

  • Allmän risk, det vill säga hälsa, sjukdom, övervikt
  • Inflammation i tandköttet
  • Kariesfrekvens

På vårdcentralen tas de nödvändiga blodproverna genom HbA1C samt OGTT och därefter ställs eventuell diagnos. Vårdcentralen ansvarar även för att ge individen vård samt rekommendera goda levnadsvanor vilket oftast kretsar kring kost och motion. Detta för att förhindra att prediabetes utvecklas till diabetes. Genom att samarbeta kan man förebygga för de som ännu inte utvecklat sjukdomen, vilket skulle vara stora vinster för patienters hälsa och har stor hälsoekonomisk betydelse. För de som har diabetes typ 2 försvåras diabetesbehandlingen vid till exempel obehandlad tandlossning. Detta talar möjligen för att även prediabetiker bör ha täta kontroller hos tandvården.


40 procent diagnostiseras för prediabetes eller diabetes typ 2
Av de cirka 40 remitterade patienter som uppsökte en vårdcentral kunde 40 procent diagnostiseras för prediabetes eller diabetes typ 2. Anders berättar att detta ännu är preliminära data som inte är vetenskapligt robusta men att det ser lovande ut. Till hösten 2018 är det möjligt att göra en statistisk bearbetning av resultaten. Detta sker i samarbete med primärvårdens akademiska centrum(APC) och Karolinska Institutet där Prof Claes-Göran Östensson är ansvarig för den akademiska kvaliteten.
Anders Lindunger har jobbat som tandläkare i 30 år och har den senaste tiden varit klinikchef på Spånga Folktandvård. Sedan 2014 har han varit delprojektledare för det tvärprofessionella samverkansprojektet inom 4D.
- Munnen är en del av kroppen därför är det viktigt att komma ihåg att tandvården tidigt kan identifiera tecken på säger Anders.

Hög kariesfrekvens kan vara en markör för ohälsa
Karies är en markör för ohälsa där vi kan styra det till en viss del genom att inte överbelasta vår sockernivå. Högt intag av kolhydrater, som socker, leder till täta syraattacker. Detta leder sin tur till ökad risk för karies. Muntorrhet är också en fara för utvecklande av kariessjukdomen.
- Saliven är munnens egen högtryckstvätt, god salivkvantitet är bra för munhälsan fortsätter Anders.
Anders tipsar om att vatten är en bra dryck vid måltiderna och tycker att tre eller fem mål om dagen är ett lagom dagsintag. Dessutom är intag av grönsaker bra för salivbildningen.
Munnen och tänderna mår bra av framför allt tre saker flour, vila och vatten. Det är alltså viktigt att besöka tandvården regelbundet, särskilt om du är diabetiker eller om du är i riskzonen att utveckla sjukdomen.
- Du som diabetiker bör alltså inte tappa kontakten med tandvården, uppmanar Anders.
Samarbetet har även betytt mycket för kunskapsspridning inom tandvården, det finns mycket vi har att lära av vården.
- Vi skulle i framtiden till exempel önska ha ett samarbete med dietist. Där har vi mycket kunskap att samarbeta runt för att koppla goda kostråd till förbättrad total hälsa, tillägger Anders avslutningsvis.

Text: Ann Fogelberg
____________________________________________________________________

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige är en stiftelse som grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten. Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt ca 80 miljoner kronor till diabetesforskningen. Insamlingsstiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes och har ett 90-konto sedan 2007, 900116-5. www.diabeteswellness.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.