Skip to main content

Högre risk för typ 2-diabetes i vissa yrkesgrupper

Nyhet   •   Sep 23, 2019 10:47 CEST

Högre risk för typ 2-diabetes i vissa yrkesgrupper

Chaufförer, fabriksarbetare och städare har tre gånger högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än lärare och sjukgymnaster. Forskare vid Karolinska Institutet har studerat hur diabetesförekomsten skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i Sverige. Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia och presenterades vid den europeiska diabeteskonferensen EASD i Barcelona i september.

– Men sannolikt är det inte yrkesvalet i sig som avgör, utan den höga diabetesrisken verkar förklaras av en hög förekomst av riskfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet och rökning redan i unga år, säger Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Typ 2-diabetes är en vanlig sjukdom, i Sverige har 7 procent av den vuxna befolkningen diabetes och upp till var femte riskerar att drabbas någon gång i livet. Sjukdomen är allvarlig då den kan leda till komplikationer, hjärtkärlsjukdom och för tidig död. Typ 2-diabetes går att förebygga genom livsstilsförändringar och behovet av effektiv prevention är stort. Störst hälsovinster görs om man kan hitta de grupper där risken är som störst.

Tillsammans med sina kollegor har Sofia Carlsson därför följt 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan åren 2006 och 2015, varav 202 000 drabbades av typ 2-diabetes under perioden. Information om diabetes hämtades från de nationella läkemedels- och vårdregistren. Forskarna hade även viss information om livsstilsfaktorer, som för männen hämtades från mönstringsregistret och för de kvinnor som fött barn från medicinska födelseregistret. Syftet var att identifiera yrkesgrupper med särskilt hög risk för typ 2-diabetes och faktorer som bidrar till den ökade risken.

– Det här är den första registerstudien i sitt slag, där man har undersökt hur risken för typ 2-diabetes skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper baserat på data från en hel befolkning, säger Sofia Carlsson.

Resultaten visar att risken att insjukna i diabetes, för både kvinnor och män, skiljer sig mycket kraftigt mellan yrkesgrupper. Högst risk att drabbas har yrkesförare, fabriksarbetare och städare – som har tre gånger högre risk att utveckla typ 2-diabetes än exempelvis sjukgymnaster och lärare. För männen är typ 2-diabetes vanligast bland yrkesförare, hela 9 procent har sjukdomen. För kvinnor är fabriksarbetare mest utsatta med en motsvarande siffra på 6 procent.

Men enligt forskare kan det dock finnas andra faktorer än yrket i sig som påverkar risken att utveckla typ 2-diabetes, som till exempel att vissa yrkesgrupper generellt har en mindre hälsosam livsstil än andra. I dessa yrken är det särskilt viktigt att arbetsgivare satsar på förebyggande insatser så som friskvård, motion och viktnedgång, menar forskarna.

– Intressant nog ser vi att män som senare kommer att arbeta i yrken med hög diabetesrisk redan vid mönstringen är mer överviktiga och har sämre fysisk förmåga, alltså vid den ålder då de påbörjar sitt arbetsliv. Även bland kvinnorna ser vi att personer i yrkesgrupper med hög diabetesrisk har en högre förekomst av övervikt och rökning vid tidpunkten för första graviditeten än andra kvinnor. Självklart kan även faktorer på arbetet som stillasittande, oregelbundna arbetstider och stress spela en bidragande roll, men tyvärr saknar vi information om den specifika arbetsmiljön som deltagarna vistats i, säger Sofia Carlsson.

Forskningen har genomförts i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm. Tidskriften Diabetologia ges ut av European Association for the Study of Diabetes (EASD) och den nu aktuella studien presenterades vid organisationens 55:e årsmöte som hölls i Barcelona, Spanien 16-20 september 2019.

Publikation: ”Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation; results from all Swedish employees”, Carlsson S, Andersson T, Talbäck M, Feychting M., Diabetologia, online 18 september 2019.

Källa: Pressmeddelande Karolinska Institutet

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.