Skip to main content

Hur påverkar diabetes ögonen?

Nyhet   •   Jan 30, 2018 11:46 CET

Hur påverkar diabetes mina ögon?

Diabetesretinopati är en långsiktig diabeteskomplikation som kan leda till kraftigt nedsatt synförmåga. Där obehandlad diabetesretinopati är en vanlig orsak till blindhet. Behandlingen är framgångsrik när det gäller att stoppa försämringen av synen, men bara om den sätts in vid rätt tidpunkt under förändringsprocessen.

Vad är diabetesretinopati?
Diabetesretinopati är en långsiktig diabeteskomplikation som kan leda till kraftigt nedsatt synförmåga. Näthinnan täcker ögats inre yta och fungerar ungefär som filmen i en kamera. Gula fläcken är den lilla centrala del av näthinnan som du använder för att se tydligt och som du använder just nu för att läsa. Resten av näthinnan använder du för att se världen runt omkring och för att se i mörkret.
Specifika förändringar i ögat sker som ett direkt resultat av förhöjda blodsockernivåer i de små blodkärlen i den del av ögat som kallas för näthinnan. Dessa förändringar i näthinnans blodkärl kallas för diabetesretinopati och kan leda till att din syn skadas.

Bakgrundsretinopati
Tidiga förändringar sker i form av små svullnader i blodkärlen som framträder som små röda prickar, så kallade mikroaneurysmer. Större röda prickar kallas för näthinneblödning och uppträder inuti näthinnan. Dessa prickar påminner om blåmärken i huden. Bakgrundsretinopati påverkar inte din syn och behöver inte behandlas.

Proliferativ diabetesretinopati
Med tiden kan blodkärlen dras samman så att de inte längre kan förse näthinnan med tillräckligt mycket syre och näring. Under detta förlopp kan man observera olika symtom hos näthinnan. Dessa förändringar kallas för preproliferativ retinopati.
Så småningom kan nya blodkärl bildas på näthinnans ytskikt. Detta kallas för proliferativ diabetesretinopati. Om detta inträffar hotas synen på grund av att dessa nya blodkärl kan orsaka blödningar eller utvecklas till ärrvävnad.
Om de nya blodkärlen orsakar blödningar i glaskroppen (corpus vitreum) inuti ögat kan det hända att du plötsligt ser något som liknar en flugsvärm eller spindelväv. Synen kan också bli helt suddig. Detta kallas för glaskroppsblödning eller vitreous haemorrhage. Kontakta omedelbart din läkare eller ögonklinik om du har dessa symtom.
Ärrvävnaden kan ge upphov till att näthinnan lossnar från ögats underliggande näringsgivande vägg (traktionsavlossning av näthinnan). Om detta sker i gula fläcken försämras synen vilket innebär att en ögonoperation som kallas för vitrektomi blir nödvändig.

Diabetesmakulopati
En vanligare effekt som diabetes kan ha på din syn är att blodkärlen i gula fläcken-området av näthinnan skadas. Detta kallas för diabetesmakulopati.
Den vanligast förekommande förändringen är att blodkärlen börjar läcka. Fetter och vätskor som normalt transporteras runt i blodet läcker ut i gula-fläcken-området. Vätskeläckaget leder till att näthinnan får ett överskott av vatten vilket kallas för ödem. Då vi använder gula fläcken för att se detaljer skarpt och tydligt så kan din syn bli suddig om du drabbas av makulopati. Detta är något som du främst märker när du läser.
Det händer ibland att blodkärlen i gula fläcken blir så sammandragna att det uppstår syre- och näringsbrist i gula fläcken. Detta kallas för ischemisk makulopati och svarar vanligtvis inte på behandling.

Diagnos och behandling
Om förändringarna inte behandlas är det stor risk att synen helt eller delvis går förlorad. Med största sannolikhet måste behandlingen upprepas regelbundet under resten av livet.Sedan många år tillbaka behandlas diabetesretinopati som hotar synen med laser. Laserbehandlingen stabiliserar de förändringar i ögonen som orsakas av diabetes. Behandlingen förbättrar vanligtvis inte synen, även om den i vissa fall kan göra det.

Andra sätt hur diabetes påverkar ögonen
 • Diabetiker kan tillfälligt drabbas av dubbelseende på grund av att de muskler som styr ögats rörelser paralyseras. I de flesta fall är detta av övergående natur.
 • Det finns ett samband mellan diabetes och utvecklandet av öppenvinkelglaukom. Glaukom, eller grön starr, är en sjukdom som orsakar ett ökat tryck inne i ögat som leder till att de känsliga nerverna längst bak i ögat skadas. Om tillståndet inte behandlas kan resultatet bli förlorad synförmåga. Grön starr behandlas vanligtvis med ögondroppar.
 • Diabetiker löper också ökad risk för blodproppar i ögats blodkärl. Man kan likna detta vid en stroke i ögat. I vissa fall kan detta leda till plötslig och dramatisk försämring av synen medan synen i andra fall inte alls påverkas. Risken är större om patientens blodtryck också är högt. Blodförtunnande medel, såsom acetylsalicylsyra och klopidogrel, minskar riskerna för framtida attacker.
 • Det förmodligen vanligaste ögonproblemet som diabetiker drabbas av är grå starr. Vid grå starr blir ögats lins grumlig vilket medför att synen i tilltagande grad blir suddig. Grå starr är något som, oavsett om man är diabetiker eller inte, drabbar oss alla i takt med stigande ålder. Tillståndet kan enkelt behandlas med titthålskirurgi om det är så pass störande att det ger försämrad livskvalitet eller syn.

 • Bästa tipsen för friska ögon
  Följande åtgärder bidrar till att minska risken för diabetesretinopati och bromsar framskridandet av eventuella förändringar som hotar synen.

 • Gå regelbundet på läkarundersökning för kontroll och vid behov behandling av ditt blodtryck
 • Reglera ditt blodsocker så effektivt som möjligt
 • Se till att alltid gå på regelbundna screeningundersökningar
 • Du bör även gå och kontrollera ditt kolesterol regelbundet för att främja din ögon- och allmänhälsa
 • Undvik rökning
 • Tänk på att alltid söka hjälp om du får problem med synen.

  Översättning och faktagranskning,
  Camilla Franks

  ____________________________________________________________

  Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige är en stiftelse som grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten. Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt ca 80 miljoner kronor till diabetesforskningen. Insamlingsstiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes och har ett 90-konto sedan 2007, 900116-5. www.diabeteswellness.se

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.