Skip to main content

Kopplingen diabetes typ 1 och celiaki

Nyhet   •   Feb 01, 2019 09:37 CET

Kopplingen diabetes typ 1 och celiaki

Daniel Agardh överläkare på barnkliniken i Malmö och Lund har sedan 2006 varit med i TEDDY-studien som är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes. TEDDY-studien har nu breddats till att också omfatta celiaki (glutenintolerans), där Daniel tittar på kopplingen mellan diabetes typ 1 och celiaki samt vad som triggar igång sjukdomarna.

Daniel Agardh har arbetat på barnkliniken i Lund och Malmö sedan 1999 och disputerade 2006. I dag är han överläkare och en av de ansvariga i TEDDY-studien gällande kopplingen diabetes och celiaki, där han byggt upp en kommitté som arbetar med frågan om vad det är som egentligen triggar igång celiaki.
- Jag har bland annat utarbetat rutiner för hur vi tar hand om barnen som är positiva i screeningen, säger Daniel.
I forskningen följer de barn från födseln innan de blir sjuka och har genom all data möjlighet att gå tillbaka innan sjukdomsförloppet.
- Vad är det som triggar igång celiaki och varför får vissa sjukdomen och inte andra? frågar sig Daniel.
I TEDDY-studien är det 8667 barn som ingår och genom att titta på barn innan de blir sjuka gällande gener, miljö, kost, infektioner och graviditeter med samma utgångskriterier i de olika deltagande länderna så hoppas de att de ska få svar på många frågor.
- Miljön spelar så klart en stor roll där barn från Sverige, Finland, Tyskland och USA ingår i studien, förklarar Daniel.
De har dock märkt att antalet med celiaki är högre i Sverige, vilket man tidigare trodde berodde på när och hur man introducerade gluten i kosten. I Sverige är rekommendationen att små smakportioner introduceras efter fyra månaders ålder för att därefter öka successivt med åldern. I andra länder börjar de flesta inte med gluten förrän vid sex månaders ålder. Men sambandet mellan celiaki och tidig glutenintroduktion har inte kunnat bevisas i TEDDY-studien. Inte heller tycks det göra någon skillnad hur länge barnen ammas. I nuläget har de inga färdiga rapporter gällande kosten och dess påverkan på diabetes typ 1, men de har sett att glutenintaget eventuellt påverkar risken gällande celiaki. Hittills i studien har de sett att endast ett tiotal har både diabetes typ 1 och celiaki, medan 500 har celiaki, där gluten påverkar celiaki men inte diabetes typ 1.
- I Sverige har 2-3 % celiaki mot 0,5-1 % i övriga världen, vilket kan bero på mängden gluten. Vi har ju välling och gröt i Sverige, vilket de andra länderna inte har.

Fler med celiaki än diabetes typ 1
- Vi har sett att fler av barnen har celiaki (500 stycken, som tidigare sagts, varav hälften från Sverige) än diabetes typ 1. Celiaki kan bryta ut i vilken ålder som helst, men oftast kommer sjukdomen i unga år och man kan ha haft sjukdomen i flera år utan att man märker den. Bär du på två av de högsta riskgenerna så är risken 20 % att du utvecklar sjukdomen innan 10 års ålder, förklarar Daniel.
Han menar på att 1,5 – 1,7 procent av befolkningen bär på risken i dag att utveckla celiaki.
- Jag brukar likna det vid en kolgrill där kolen är generna och tändvätskan gluten. Sedan behövs det en gnista för att tända igång celiaki.
De har även gjort en undersökning på barn vid 1-4 års ålder, där föräldrarna har fått fylla i en enkät om barnet har haft infektioner och när. De barn som har visat sig ha celiaki har oftare haft en maginfektion, som kräkningar eller diarréer tre månader innan de har visat resultat för celiaki.
Rotavirus är det vanligaste maginfluensaviruset hos barn, där det har funnits en misstanke om att detta virus skulle kunna utlösa celiaki. Detta eftersom rotavirus påverkar mag- och tarmkanalen, där celiaki sitter. Man har där sett att ett rotavirusvaccin kan ge ett visst skydd mot celiaki.
Att man utvecklar sjukdomen kan bero på en korsreaktion mellan en virusinfektion och gluten.

Uppdelning i tre grupper; glutenfri kost respektive probiotika eller placebo
De ställer sig frågan; Hur ska vi motverka att de inte får celiaki? Så i augusti startade de en ny studie som screenar nyfödda barn med den allra högsta ärftliga risken att utveckla celiaki och delade upp de i tre grupper. Den ena gruppen får glutenfri kost de första tre åren, den andra gruppen får probiotika och den tredje får placebo. De vill undersöka om probiotika kan dämpa immunförsvaret och därmed förhindra att utveckla för celiaki och följer barnen till sju års ålder.
Celiaki tycks öka i hela världen där antalet med celiaki är högst i Skandinavien som i Sverige och i Finland.
- Där det finns vete, där finns det celiaki.
Man har i och för sig i dag bättre metoder att lättare hitta sjukdomen.
- De hypoteser som vi har ska testas och provas. Vi har gjort en hel del fynd som gör att vi kan gå vidare och testa för att så småningom kunna lämna en rapport, avslutar Daniel.

Text: Ann Fogelberg
Foto: Björn Martinsson


Celiaki, som även kallas för glutenintolerans, är en kronisk sjukdom som orsakas av intolerans mot gluten. Denna intolerans leder till skador på slemhinnan i tarmen som i sin tur leder till att kroppen inte kan ta upp vitaminer, mineraler och andra näringsämnen i maten på ett normalt sätt. Celiaki är en autoimmun sjukdom, precis som typ 1-diabetes, och man tror att både genetiska och miljöfaktorer har betydelse för att man blir sjuk.
Gluten är ett växtprotein som finns i olika sädesslag (vete, råg och korn) och livsmedel som innehåller dessa sädesslag som t.ex. bröd, frukostflingor, pasta, kex- och kakor.
Källa: Lunds Universitetssjukhus

Fakta: TEDDY har ett resultat som påverkar Livsmedelsverkets rekommendationer. En av TEDDY´s forskare, Carin Andrén Aronsson, har undersökt TEDDY-barnens glutenintag vid 9, 12, 18 och 24 månaders ålder med hjälp av matdagböcker. I jämförelse med friska TEDDY-barn (födda samma år, av samma kön och typ av ärftlighet för celiaki) hade barnen som utvecklat celiaki ätit större mängder gluten.
Läs mer om TEDDY Här
_____________________________________________________________

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Sverige är en stiftelse som grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten. Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt ca 80 miljoner kronor till diabetesforskningen. Insamlingsstiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes och har ett 90-konto sedan 2007, 900116-5. www.diabeteswellness.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.