Skip to main content

Anslaget A(u)ktion- konst i kampen mot diabetes tilldelas Dr Anya Medina Benavente

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2017 15:37 CET

​Dr Anya Medina Benavente

Dr Anya Medina Benavente har blivit tilldelad anslaget A(u)ktion-konst i kampen mot diabetes på 200 000 kronor. Anslaget är ett av fem Junior Diabetes Wellness Grant som i år har delats ut till yngre forskare i början av sina karriärer. Diabetes Wellness Sverige har i flera år delat ut anslaget med syftet att uppmuntra forskare i början av sin karriär att fokusera på problematiken kring diabetes och dess komplikationer med förhoppningen om att fler kommer att forska inom området.

Anslaget till Dr Anya Medina Benavente är döpt efter en insamlingsauktion som Diabetes Wellness Sverige anordnade tillsammans med Metropol Auktioner. Ett flertal konstnärer skänkte konst till auktionen vars intäkter oavkortat gick till anslaget för att främja diabetesforskningen.

Berätta om ditt forskningsprojekt som fått anslag av Diabetes Wellness Sverige.

– Mitt projekt handlar om autofagi. Det är en cellulär process som finns i alla kroppens celler och som kan skydda cellerna mot olika typer av stress. Vi tror att en förändrad reglering av autofagi kan vara en bidragande faktor till att de insulinproducerande cellerna (β-cellerna) i bukspottskörteln slutar fungera vid typ 2 diabetes. Dysfunktion av autofagi, för mycket eller för lite aktivitet, har tidigare visat sig vara involverat i sjukdomar som cancer och demens och det finns en möjlighet att så även är fallet i diabetes. Det är ännu inte känt hur autofagi kan bidra till dysfunktion av β-celler, men man har funnit markörer för autofagi vid obduktioner av bukspottkörteln från individer med typ 2 diabetes.

Vad är målet med projektet?

– Vi tror att funktionell autofagi är avgörande för korrekt β-cells funktion. För att belysa hur autofagi är relaterat vid typ 2 diabetes kommer vi undersöka huruvida autofagi är aktiverat i β-celler från donatorer med typ 2 diabetes och β-celler från djur med pre-diabetes och diabetes. Vi kommer att utvärdera de insulinproducerande β-cellernas autofagi respons genom att utsätta dem för cellulär metabol stress. Vi kommer också att undersöka om behandling med GLP-1-analoger, ett läkemedel för patienter med typ 2 diabetes, kan normalisera en eventuell obalans av autofagi. Genom att utföra dessa studier kommer vi att öka vår förståelse av autofagins roll i kontrast till antalet β-celler och deras funktion. Vi hoppas att denna kunskap i förlängningen kan leda till nya behandlingsstrategier för typ 2 diabetes.

Du har fått Junior diabetes Wellness Grant anslaget A(u)ktion-konst i kampen mot diabetes, vad betyder det för dig?

Detär ett viktigt event som ger konstnärer möjlighet att bidra med sina verk och på så sätt stödja diabetesrelaterad forskning. De pengar som kommer från auktionen möjliggör nya bidrag för att vidareutveckla diabetesforskningen samt hjälper unga forskare att utveckla sin forskning och vetenskapliga karriär. Anslaget är väldigt viktigt för mig och kommer att hjälpa mig att nå mina mål och utveckla mina insatser som forskare. Förhoppningsvis kommer jag en dag att leda mitt eget labb inom β-cells funktion i samband med diabetes. 

Insamlingsstiftelsen Diabetes Wellness Network Sverige är en insamlingsstiftelse som grundades 2006 i Sverige. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till diabetesforskningen och sprida kunskapen om diabetes till allmänheten.Sedan starten har Diabetes Wellness Sverige skänkt ca 50 miljoner kronor till diabetesforskningen. Insamlingsstiftelsen ingår i ett nätverk av organisationer i flera länder som tillsammans stöttat forskning som syftar till att hitta ett botemedel mot diabetes. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy