Klld0uefhph05m6ybt2p

SVT:s rapportering om Dialects tidigare telesäljverksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 15:36 CET

SVT Nyheter publicerade under söndagen en uppföljning av sin tidigare rapportering om Dialect’s tidigare telesäljverksamhet. Efter att ha tagit del av artiklar och inslagen ser vi att den inte ger en allsidig och opartisk bild av det förändringsarbete och den verksamhet vi bedriver.

Wcgsdftp12h3zb2dzzft

Surfa på bussen tack vare samarbete mellan Dialect Kalmar och KLT

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 09:41 CEST

Dialect har nyligen fått förtroendet att leverera hårdvara för internetuppkoppling till ca 400 av KLT:s bussar. Med hjälp av en 4G-router på varje buss kommer KLT:s resenärer kunna koppla upp sig på bussens WiFi helt gratis. - Att surfa eller arbeta under resan blir enkelt, något vi tror kommer att vara till stor glädje och nytta för resenärerna, säger Thomas Mattson, VD Dialect Kalmar.

Xmdnaiwg6ouy6wsieul4
B76foudqfxtz7zr0vhyn

Bodil Prising tillträder som VD för Dialect AB.

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 16:52 CEST

Dialect AB meddelar på onsdagen den 7 juni att John Rydberg valt att lämna VD-posten för Dialectkoncernen. Styrelsen har valt Bodil Prising, som närmast kommer från rollen som Affärs- och Marknadsdirektör för Dialect AB, som ny VD.

Luc0gnrygrpslkh9ywlu

Alexander Lundgren blir ny företagssäljare på Dialect Umeå

Nyheter   •   Maj 15, 2017 09:00 CEST

”Vi är jätteglada att få göra den här rekryteringen” säger André Öberg, Regional Försäljningschef Dialect Umeå. Han beskriver Alexander som en driven och affärsfokuserad säljare som engagerar sig för att alltid leverera kundvärde. ”Alexander är därför en viktig kugge i vår satsning framåt och den säljorganisation vi nu börjar bygga” fortsätter André Öberg.

A6snkd2njppuksovaojb

​Ny regional försäljningschef till Umeå Företagscenter

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 09:00 CEST

André Öberg har utsetts till ny regional försäljningschef för Dialect Umeå Företagscenter. Rekryteringen ska ses som ett led i Dialect Sveriges satsning att ytterligare stärka positionen som den lokala helhetsleverantören av IT-, telefoni- och connected carlösningar för små och medelstora företag.

Media no image

​KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DIALECT AB (PUBL)

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2016 07:00 CET

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler med adress Gustav III:s boulevard 46 i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 januari 2017, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 3 januari 2017, per post under adress Dialect AB, attention extra bolagsstämma, box 3067, 169 03 Solna, alternativt via e-post till bolagsstamma@dialect.se.

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid stämman måste ske i enlighet med ovan, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna i original tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även sändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.dialect.se. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistreradeaktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd den 3 januari 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av styrelse
 7. Stämmans avslutande

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.

_________________

Solna i december 2016

Dialect AB (publ)

Styrelsen

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler med adress Gustav III:s boulevard 46 i Solna.

Läs vidare »
Media no image

Dialect Katrineholm ansvarade för IT-infrastruktur och IT-support under EuroSkills 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 15:16 CET

Pressmeddelande den 20 december 2016

Dialect Katrineholm har ansvarat för samtlig IT-infrastruktur, (konfiguration, servrar, nätverk, kablering) samt all IT-support under evenemanget EuroSkills 2016 i Svenska Mässan, Göteborg.

Den 1-3 december samlades ungdomar från hela Europa i Göteborg för att tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet i hela 35 olika yrken. Evenemanget vill visa yrkesutbildningens möjligheter till arbete, eget företagande, fortsatta studier och individuell utveckling.

Dialect Katrineholm har ansvarat för planering och genomförande av all IT-relaterad verksamhet under evenemanget. Detta innebar installation av samtliga servrar och datorer till de tävlande. Vidare ansvarade Dialect Katrineholm för nätplanering samt konfiguration av samtliga nätverk. Dialect Katrineholm ansvarade även för uppsättning samt drift av telefonväxel under EuroSkills 2016.

Under evenemanget svarade Dialect Katrineholms personal för all IT-support och användarrelaterade frågor såsom felsökning i nätverk och hårdvara, skrivarfrågor samt helpdesk.

– Det har varit en tuff, men kul, period att planera och genomföra ett så pass stort evenemang som EuroSkills. Att få möjligheten att skapa teknisk förutsättning för 450 ungdomar att kunna genomföra en rättvis tävling har varit mycket inspirerande, säger Andreas Strömgren, Utvecklingschef, Dialect Katrineholm.

Huvudansvarig för EuroSkills 2016, Patrik Svensson, säger följande om Dialect Katrineholms insats:

– Dialects personal har varit väldigt proffsiga och tillmötesgående under både förberedelser och genomförande av tävlingen. Det har varit en stor utmaning att få hela IT-infrastrukturen på plats, då det varit många aktörer och leverantörer inblandade. Det har varit extra roligt att arbeta med personalen från Dialect, då de även har egen erfarenhet från denna typ av yrkestävlingar, då som tävlande och expert.

Om EuroSkills

EuroSkills 2016 arrangeras på uppdrag av WorldSkills Europe av WorldSkills Sweden Göteborg & Co och Svenska Mässan. Dessa nationella och lokala parter bildar ett samarbete som operativt leds av Göteborg & Co. WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten via Utbildnings-departementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. WorldSkills Sweden är ansvariga för tävlingen.

450 ungdomar upp till 25 år från ca 30 länder tävlade inom:

 • Transport och Logistik
 • Industri-, maskin- och verkstadsteknik
 • Bygg-, konstruktions-, installations- och anläggningsteknik
 • Konst, kreation och mode
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Social och personlig service
 • IT

Syfte med EuroSkills 2016

 • Öka kunskapen och kännedomen om framtida yrkesvägar
 • Öka intresse och status för yrkesutbildning
 • Kompetens och inspiration för skolpersonal och förmedlare
 • Bli ett föredöme för hållbara yrkestävlingar

För mer information vänligen kontakta:

Försäljningschef
Thomas Söderlind
072–2176600

Utvecklingschef
Andreas Strömgren
070–6499908

Se även: http://dialect.se/kundcenter/dialect-katrineholm

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Dialect Katrineholm har ansvarat för samtlig IT-infrastruktur, (konfiguration, servrar, nätverk, kablering) samt all IT-support under evenemanget EuroSkills 2016 i Svenska Mässan, Göteborg.

Läs vidare »
Media no image

Aiag Holding blir ny majoritetsägare i Dialect

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 12:22 CET

Pressmeddelande 2016-12-09

Aiag Holding AB (f.d. Goldcup 13681 AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P., meddelar idag att bolagets kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect AB (publ). (”Dialect”) (”Erbjudandet”) har accepterats av mer än 90 procent av aktieägarna. Aiag kommer därmed att fullfölja Erbjudandet med ett beräknat avslut senast den 31 december 2016.

Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 7 december 2016. Aiag bekräftar idag fullföljandet i ett pressmeddelande:

 • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Aiag efter fullföljandet kommer att inneha cirka 99,5 procent av utestående aktier i Dialect, motsvarande cirka 99,7 procent av rösterna.
 • Aiag har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits, inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.
 • Aiag förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 21 december 2016, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Dr Hanno Schmidt-Gothan, CEO på Perusa GmbH, säger i ett uttalande:

– Dialect har en ledande position på en nischad marknad som Perusa är mycket intresserade av. Under affärsprocessen har vi sett en stark koppling mellan fondens primära investeringsfokus och de utvecklingsplaner som presenterats av Dialects ledningsgrupp.

– Perusa är mycket nöjda med att kunna etablera ett partnerskap med Dialects ledningsgrupp, baserat på det starka resultat John Rydberg och hans medarbetare har uppvisat, och det finns ett stort förtroende för vad vi gemensamt kan uppnå de kommande åren, tillägger Jonas Lundgren, ansvarig för Perusa GmbHs nyöppnade kontor i Stockholm, tillsammans med Stephan Beller, Investment Director Perusa GmbH.

John Rydberg, VD och koncernchef på Dialect, säger:

– Vi är glada att kunna välkomna Perusa som ny majoritetsägare i Dialect, och ser fram emot att arbeta tillsammans för att ta bolaget till nästa steg i utvecklingen.

För mer information vänligen kontakta:

John Rydberg, VD och koncernchef Dialect AB
Tel: 010-60 130 10, e-post: john.rydberg@dialect.se

För mer information se även:

http://www.aiagholding.se/main.php

www.perusa.de

Fotnot:

Aktierna av serie B i Dialect AB (publ) är föremål för inofficiell handel på Alternativa Aktiemarknaden. Alternativa Aktiemarknaden är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform (s.k. MTF-plattform) enligt värdepappersmarknadslagen (2007:528). Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006:451) är därmed inte tillämplig på Erbjudandet och inte heller tillämpas eller gäller några takeoverregler för reglerade marknader eller handelsplattformar.

Aiag kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande inte några aktier i Dialect. Fram till och med den 7 december 2016 har 239.400 A-aktier och 1.737.200 B-aktier lämnats in i Erbjudandet. Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Aiag därmed att inneha 239.400 A-aktier och 1.737.200 B-aktier i Dialect, motsvarande cirka 99,5 procent av aktierna och 99,7 procent av rösterna i Dialect.[1]

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Aiag förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 21 december 2016. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 19 december 2016. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 4 januari 2016.

Aiag avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet. I samband härmed avser Aiag verka för att Dialects B-aktier avnoteras från Alternativa Aktiemarknaden.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

[1] Baserat på 1.987.320 utestående aktier. 

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Aiag Holding AB (f.d. Goldcup 13681 AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P., meddelar idag att bolagets kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect AB (publ). (”Dialect”) (”Erbjudandet”) har accepterats av mer än 90 procent av aktieägarna. Aiag kommer därmed att fullfölja Erbjudandet med ett beräknat avslut senast den 31 december 2016.

Läs vidare »
Media no image

Uttalande från styrelsen för Dialect med anledning av Aiags erbjudande om 125 kronor per aktie

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 12:00 CET

Den 15 november 2016 lämnade Goldcup 13681 AB (under namnändring till Aiag Holding AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P. (”Perusa”) ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Dialect AB (publ) (”Bolaget” eller ”Dialect”). Priset som erbjuds är 125 kronor per aktie för aktier av serie A respektive serie B (”Erbjudandet”). Bolagets aktier av serie B handlas på Alternativa Aktiemarknaden.[1]

Aiag erbjuder 125 kronor kontant för varje aktie i Dialect.[2] Erbjudandet värderar samtliga aktier i Dialect till cirka 248,4 miljoner kronor.[3] För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Aiags pressmeddelande avseende Erbjudandet.

Firas Mohamad och Tony Sjöberg, vilka är betydande aktieägare i Bolaget, har genom så kallade irrevocable undertakings förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Därtill har en majoritet av Bolagets aktieägare under hand uttalat sin avsikt att acceptera Erbjudandet. Firas Mohamad och Tony Sjöberg är förhindrade att delta och har inte deltagit i styrelsens handläggning av Erbjudandet på grund av att de undertecknat irrevocable undertakings.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna i Dialect att acceptera Aiags erbjudande.

Varje aktieägare i Dialect är dock ansvarig för att väga för- och nackdelar och fatta sitt eget beslut om huruvida Erbjudandet skall accepteras eller ej. Härvid behöver en sammanvägning av omständigheterna i sin helhet göras och varje aktieägare behöver beakta sina egna förutsättningar och göra en egen bedömning av marknadsförhållandena och möjligheterna för den framtida utvecklingen.

Styrelsen tar inte något ansvar för om en acceptans eller ett förkastande av Erbjudandet i efterhand skulle visa sig vara finansiellt ofördelaktigt.

Dialect har emitterat teckningsoptioner inom ramen för sitt incitamentsprogram och i samband med förvärvet av IT & Telekom Väst AB. Erbjudandet omfattar inte dessa teckningsoptioner. Aiag har åtagit sig att tillse att teckningsoptionsinnehavarna ges en skälig behandling.[4]

Aiag har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en bekräftande due diligence-undersökning av Dialect. Under due diligence-processen har Aiag bland annat fått del av oktober månads resultat, vilket uppgick till 4,0 miljoner kronor (EBITDA).

***

Solna den 15 november 2016

Dialect AB (publ)

Styrelsen

Kontaktinformation:

Frågor rörande detta besvaras av Jon Risfelt, bolagets styrelseordförande.

Jon Risfelt
Styrelseordförande Dialect AB (publ)
0734 – 34 33 32
jon@risfelt.se

Se även www.aiagholding.se

[1] Aktierna av serie B i Dialect är föremål för inofficiell handel på Alternativa Aktiemarknaden. Alternativa Aktiemarknaden är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform (s.k. MTF-plattform) enligt värdepappersmarknadslagen (2007:528). Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006:451) är inte tillämplig på Erbjudandet och inte heller tillämpas eller gäller några takeoverregler för reglerade marknader eller handelsplattformar.

[2]Baserat på 1 987 320 utestående aktier.

[3]Baserat på 1 987 320 utestående aktier.

[4] Bolaget förväntar att de 40 000 teckningsoptioner som innehas av medlemmar i ledningsgruppen kommer att utnyttjas och att tecknade aktier förvärvas av Aiag genom ett separat erbjudande till medlemmarna i ledningsgruppen på motsvarande villkor som Erbjudandet, vilket ger ett totalt värde av Erbjudandet samt det separata erbjudandet om 253,4 miljoner kronor. 

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

​Den 15 november 2016 lämnade Goldcup 13681 AB (under namnändring till Aiag Holding AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P. (”Perusa”) ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Dialect AB (publ) (”Bolaget” eller ”Dialect”). Priset som erbjuds är 125 kronor per aktie för aktier av serie A respektive serie B (”Erbjudandet”).

Läs vidare »
Media no image

Dialect AB - Inbjudan till aktieägarmöte den 7 november

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 16:35 CEST

Stockholm, den 26 oktober 2016

Bäste aktieägare,

Med anledning av den pågående ägarväxlingsprocessen och inbjudan till den extra bolagsstämman den 17 november 2016 i Dialect AB (publ) (se separat kallelse) önskar Dialect Franchisetagare Intresseförening (DFI) och Dialects Ägarförening tillsammans med Dialect ABs styrelse bjuda in till ett aktieägarmöte den 7 november 2016 kl. 10.30. Mötet kommer att hållas som en videokonferens (Lync/Skype).

Efter flera år av diskussioner fattade bolagsstämman den 10 december 2015 ett principbeslut som gav styrelsen uppdraget att verka för en försäljning eller notering av Dialect. Processen har pågått under hela 2016 och på den ordinarie bolagsstämman, den 19 maj 2016, uppdaterade styrelsen och bolagets rådgivare aktieägarna om status i processen. Styrelsen har nu kallat till en extra bolagsstämma med anledning av utvecklingen i processen.

Utöver representanter från DFI och Dialects Ägarförening kommer delar av Dialect ABs styrelse att närvara för att presentera mer detaljer kring processen, utfallet av den förhandling som styrelsen slutfört och det planerade budet, samt besvara eventuella frågor.

Anmäl ditt deltagande för att få tillgång till inloggningsuppgifter senast den 2 november till Dialect på martin.drakenberg@dialect.se.

Varmt välkommen den 7 november kl. 10.30.

Med vänliga hälsningar,

Tony Sjöberg, Ordförande DFI 

Firas Mohamad, Ordförande Dialects Ägarförening

Jon Risfelt Styrelseordförande Dialect AB (publ)

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadskommunikationschef
 • gabriella.winnberg@dialect.se
 • 070-856 22 55

Om Dialect

Din lokala partner för IT- och telefonilösningar

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har tre år i rad blivit utsedda till Årets Telefonipartner via Custice Awards. Dialect erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster med helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car.

Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke och är idag en rikstäckande kedja som drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår.

Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 550 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Huvudkontoret finns i Solna.