Nytt kapital ger Dialect kraft att satsa framåt

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 08:05 CEST

Dialect har sedan försommaren 2017 drivit ett omfattande förändringsarbete. Fokuset har varit att utveckla och stärka lönsamheten inom Dialects företagscenter och samtidigt omstrukturera och avveckla den tidigare telesäljverksamheten.

Efter ett finansiellt svagt 2017 visar företagscenter-verksamheten nu en god lönsamhet och vi är redo att fortsätta satsningen mot att bli den ledande partnern för IT och telefoni för små och medelstora företag.

– Även om telefonin är vår kärnaffär är det inom IT-benet som vi ser vår största tillväxt framöver. Genom vår samlade kompetens och unika närhet till våra kunder har vi ett mycket starkt erbjudande, säger Dialects VD Bodil Prising.

Huvudägaren Perusa har nyligen beslutat att stärka Dialects kapital med totalt 160 MSEK, varav en mindre del som kontant aktieägartillskott. Vi ser det som ett bevis på att man fortsatt tror på verksamheten och den fastlagda strategin att utveckla och bredda kunderbjudandet.

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området Connected Car. 

Dialectkedjan (inkl franchise) omsatte 840 miljoner sek 2017 och har idag ca 350 anställda vid 44 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se

Huvudägaren Perusa har nyligen beslutat att stärka Dialects kapital med totalt 160 MSEK som ett bevis på att man fortsatt tror på verksamheten och den fastlagda strategin att utveckla och bredda kunderbjudandet, primärt inom IT-benet där man ser den största tillväxten framöver.

Läs vidare »

SVT:s rapportering om Dialects tidigare telesäljverksamhet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 15:36 CET

SVT Nyheter publicerade under söndagen en uppföljning av sin tidigare rapportering om Dialect’s tidigare telesäljverksamhet. Efter att ha tagit del av artiklar och inslagen ser vi att den inte ger en allsidig och opartisk bild av det förändringsarbete och den verksamhet vi bedriver.

Dialect har sedan försommaren genomfört ett omfattande förändringsarbete av den tidigare telesäljverksamhet och tagit krafttag för att gå till botten med kvalitetsproblemen och de problem som funnits i den lokala företagskulturen inom telesälj. Förändringsarbetet har inneburit att telesäljverksamheten till stora delar avvecklats och att en mindre del av verksamheten omstrukturerats.

Vi ser att SVT i sin rapportering väljer att inte ta upp ett flertal viktiga fakta som vi har förmedlat till SVTs reporter. När det gäller rekonstruktionen av de två bolagen, var ansökan om rekonstruktion nödvändig då stora förändringar och nedskärningar behövdes genomföras på kort tid. Det är inte Dialect som på egen hand fattat beslut om denna, utan staten har genom skatteverket tillstyrkt rekonstruktion baserat på den plan som tagits fram i samråd med rekonstruktören som utsetts av Malmö tingsrätt. Det är även rekonstruktören, och inte Dialect själva, som fattar beslut om utbetalning av statlig lönegaranti.

Det har varit viktigt för oss att i denna process bibehålla en god kundservice och hantera de avtal som våra kunder tecknat med dessa bolag.Vidare väljer SVT att inte ta upp att Dialect utöver att ansöka om rekonstruktion i de bolag där kundtjänst bedrivits även valt att helt avveckla verksamheten i ytterligare ett bolag utan att ansöka om rekonstruktion. Vi vänder därför oss mot att SVT ger en bild av att Dialect ”utnyttjar systemet” genom att ansöka om rekonstruktion. Enklare, men mindre ansvarsfullt, hade varit att ansöka om konkurs, vilket ändå inneburit att staten tvingats gå in med den statliga lönegarantin.

I inslaget ges återigen en bild av att Dialect systematiskt bedriver försäljning till äldre kunder, vilket vår egen statistik motsäger och som därmed blir direkt felaktigt. Endast 3-4% av affärerna har gjorts med företagskunder över 65 år och endast 0,2% med kunder över 70 år.

Vidare nämner SVT inte det arbete vi bedriver för att bygga om och förändra vår organisation och vårt arbetssätt i grunden vad gäller distansförsäljning. Under sommaren och hösten har vi genomfört omfattande förändringar i ledningen av såväl koncernledning som ledning för den fd telesäljverksamheten för att komma till rätta med kulturen.

Vi utvecklar nu ett helt nytt arbetssätt för vår distansförsäljning där personliga kundrelationer byggs lokalt, via butiker och via telefon. Ångerrätt, eller 30 dagars nöjd kundgaranti, är en självklarhet, liksom erbjudande om skriftliga, digitala avtal. Vårt stora förändringsarbete börjar nu bära frukt och efter att ha återinträtt som medlemmar i branschorganisationen Kontakta, kommer vårt nya arbetssätt att fortsätta testas och utvärderas tillsammans med våra samarbetspartners Telia och Telenor. Vi gör det öppet och transparant och bygger det nya arbetssättet steg för steg framåt med målet att ha marknadens nöjdaste kunder.

Vi vill även understryka att de kvalitetsproblem som funnits rört telesäljverksamheten och inte de 44 företagscenters som drivs lokalt runt om i Sverige.

Vi har lyssnat på den berättigade kritik som framfördes i våras mot den dåliga säljkultur som fanns i telesäljverksamheten och har sedan dess med kraft arbetat för att eliminera bristerna och utveckla verksamheten. SVT väljer i sin rapportering, att systematiskt bortse från dessa fakta. Kan det verkligen vara SVT:s ambition, som ett företag inom public service, att försöka knäcka ett företag genom att ensidigt utlämna och förtiga viktiga fakta i sin granskning?

Vi förväntar oss ett svar från SVT på detta.

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialectkedjan (inkl franchise) omsatte över 1 miljard sek 2016 och har idag drygt 350 anställda vid 44 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se

SVT Nyheter publicerade under söndagen en uppföljning av sin tidigare rapportering om Dialect’s tidigare telesäljverksamhet. Efter att ha tagit del av artiklar och inslagen ser vi att den inte ger en allsidig och opartisk bild av det förändringsarbete och den verksamhet vi bedriver.

Läs vidare »

​Kristian Jönsson ny styrelseordförande i Dialect

Nyheter   •   Sep 11, 2018 15:00 CEST

Kristian har en bakgrund som managementkonsult och från ledande positioner inom IT-säkerhet och investeringsverksamhet. Han har bland annat arbetat på riskkapitalbolaget Polaris och som CFO i Perusas tidigare portföljbolag Coresec, där han även var ansvarig för integrations- och optimeringsprojekt.

​Bodil Prising lämnar sin position som VD för Dialect

Nyheter   •   Sep 11, 2018 14:50 CEST

Bodil Prising meddelar att hon lämnar positionen som VD i Dialect för att ge plats åt en mer långsiktig lösning i takt med att bolaget utvecklas och breddar sin verksamhet.

Surfa på bussen tack vare samarbete mellan Dialect Kalmar och KLT

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 09:41 CEST

Dialect har nyligen fått förtroendet att leverera hårdvara för internetuppkoppling till ca 400 av KLT:s bussar. Med hjälp av en 4G-router på varje buss kommer KLT:s resenärer kunna koppla upp sig på bussens WiFi helt gratis. - Att surfa eller arbeta under resan blir enkelt, något vi tror kommer att vara till stor glädje och nytta för resenärerna, säger Thomas Mattson, VD Dialect Kalmar.

Bodil Prising tillträder som VD för Dialect AB.

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 16:52 CEST

Dialect AB meddelar på onsdagen den 7 juni att John Rydberg valt att lämna VD-posten för Dialectkoncernen. Styrelsen har valt Bodil Prising, som närmast kommer från rollen som Affärs- och Marknadsdirektör för Dialect AB, som ny VD.

Alexander Lundgren blir ny företagssäljare på Dialect Umeå

Nyheter   •   Maj 15, 2017 09:00 CEST

Dialect Umeå växer och förstärker sin organisation med rekryteringen av Alexander Lundgren som ny Företagssäljare.

Alexander Lundgren har bred erfarenhet av tjänsteförsäljning och är för många ett välkänt ansikte i Umeåregionen. ”Vi är jätteglada att få göra den här rekryteringen” säger André Öberg, Regional Försäljningschef Dialect Umeå. Han beskriver Alexander som en driven och affärsfokuserad säljare som engagerar sig för att alltid leverera kundvärde. ”Alexander är därför en viktig kugge i vår satsning framåt och den säljorganisation vi nu börjar bygga” fortsätter André Öberg.

Alexander Lundgren kommer närmast från en tjänst som Account Manager på IL Recycling och bodde dessförinnan en tid i Stockholm där han arbetade som Sales Manager på Sharp. ”Jag brinner för att utveckla affärer” säger Alexander Lundgren och menar att IT- och kommunikation ger stora möjligheter men också stora behov. ”Det behövs någon som syr ihop allt för kunden och ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Jag är riktigt taggad på att hjälpa Dialect ta positionen som marknadsledande lokal partner till små och medelstora företag”. Som kuriosa kan nämnas att Alexander Lundgren är född och uppvuxen i Umeå med det största hockeyintresset. ”Jag har mer eller mindre vuxit upp i ladan” avslutar Alexander med ett skratt.

”Vi är jätteglada att få göra den här rekryteringen” säger André Öberg, Regional Försäljningschef Dialect Umeå. Han beskriver Alexander som en driven och affärsfokuserad säljare som engagerar sig för att alltid leverera kundvärde. ”Alexander är därför en viktig kugge i vår satsning framåt och den säljorganisation vi nu börjar bygga” fortsätter André Öberg.

Läs vidare »

​Ny regional försäljningschef till Umeå Företagscenter

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 09:00 CEST

André Öberg har utsetts till ny regional försäljningschef för Dialect Umeå Företagscenter. André Öberg kommer närmast från en tjänst som försäljnings- och marknadsansvarig på Intinor där han framgångsrikt har lett företagets utveckling till ett vinstdrivande företag. Rekryteringen ska ses som ett led i Dialect Sveriges satsning att ytterligare stärka positionen som den lokala helhetsleverantören av IT-, telefoni- och connected carlösningar för små och medelstora företag.

-Jag är väldigt glad över att se André Öberg som ny försäljningschef för Umeå Företagscenter. Andrés erfarenhet blir ett värdefullt tillskott till Dialect. Detta tillsammans med Dialects starka erbjudande ger oss alla förutsättningar att fortsätta bygga en framgångsrik lokal närvaro i norra Sverige, säger John Rydberg, VD och koncernchef för Dialect.

André Öberg berättar att han känner stor inspiration över att börja på Dialect.

-Affären och utmaningen att flytta fram positionerna till ett nytt läge attraherar mig, säger André Öberg och fortsätter 

- Dialects Företagscenter i Umeå har ett kanongäng på plats och vi har bra stöd från centralt håll. Jag ser verkligen fram emot början på en spännande resa!

André Öberg börjar sin tjänst på Dialect den 15 maj.

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialectkedjan (inkl franchise) omsatte över 1 miljard sek 2016 och har idag drygt 500 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

André Öberg har utsetts till ny regional försäljningschef för Dialect Umeå Företagscenter. Rekryteringen ska ses som ett led i Dialect Sveriges satsning att ytterligare stärka positionen som den lokala helhetsleverantören av IT-, telefoni- och connected carlösningar för små och medelstora företag.

Läs vidare »

Kallelse till extra bolagsstämma i Dialect AB (PUBL)

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2016 07:00 CET

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler med adress Gustav III:s boulevard 46 i Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 3 januari 2017, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 3 januari 2017, per post under adress Dialect AB, attention extra bolagsstämma, box 3067, 169 03 Solna, alternativt via e-post till bolagsstamma@dialect.se.

Vid anmälan ska uppges namn, samt bör uppges person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden (högst två).

Notera att anmälan avseende aktieägares deltagande vid stämman måste ske i enlighet med ovan, även om aktieägaren önskar utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud.

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt ska denna i original tillsammans med övriga behörighetshandlingar tas med till stämman. Företrädare för juridisk person ska vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även sändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.dialect.se. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Förvaltarregistreradeaktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd den 3 januari 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av styrelse
 7. Stämmans avslutande

Handlingar

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.

_________________

Solna i december 2016

Dialect AB (publ)

Styrelsen

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 januari 2017 kl. 16.00 i Bolagets lokaler med adress Gustav III:s boulevard 46 i Solna.

Läs vidare »

Dialect Katrineholm ansvarade för IT-infrastruktur och IT-support under EuroSkills 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 15:16 CET

Pressmeddelande den 20 december 2016

Dialect Katrineholm har ansvarat för samtlig IT-infrastruktur, (konfiguration, servrar, nätverk, kablering) samt all IT-support under evenemanget EuroSkills 2016 i Svenska Mässan, Göteborg.

Den 1-3 december samlades ungdomar från hela Europa i Göteborg för att tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet i hela 35 olika yrken. Evenemanget vill visa yrkesutbildningens möjligheter till arbete, eget företagande, fortsatta studier och individuell utveckling.

Dialect Katrineholm har ansvarat för planering och genomförande av all IT-relaterad verksamhet under evenemanget. Detta innebar installation av samtliga servrar och datorer till de tävlande. Vidare ansvarade Dialect Katrineholm för nätplanering samt konfiguration av samtliga nätverk. Dialect Katrineholm ansvarade även för uppsättning samt drift av telefonväxel under EuroSkills 2016.

Under evenemanget svarade Dialect Katrineholms personal för all IT-support och användarrelaterade frågor såsom felsökning i nätverk och hårdvara, skrivarfrågor samt helpdesk.

– Det har varit en tuff, men kul, period att planera och genomföra ett så pass stort evenemang som EuroSkills. Att få möjligheten att skapa teknisk förutsättning för 450 ungdomar att kunna genomföra en rättvis tävling har varit mycket inspirerande, säger Andreas Strömgren, Utvecklingschef, Dialect Katrineholm.

Huvudansvarig för EuroSkills 2016, Patrik Svensson, säger följande om Dialect Katrineholms insats:

– Dialects personal har varit väldigt proffsiga och tillmötesgående under både förberedelser och genomförande av tävlingen. Det har varit en stor utmaning att få hela IT-infrastrukturen på plats, då det varit många aktörer och leverantörer inblandade. Det har varit extra roligt att arbeta med personalen från Dialect, då de även har egen erfarenhet från denna typ av yrkestävlingar, då som tävlande och expert.

Om EuroSkills

EuroSkills 2016 arrangeras på uppdrag av WorldSkills Europe av WorldSkills Sweden Göteborg & Co och Svenska Mässan. Dessa nationella och lokala parter bildar ett samarbete som operativt leds av Göteborg & Co. WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten via Utbildnings-departementet, Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan. WorldSkills Sweden är ansvariga för tävlingen.

450 ungdomar upp till 25 år från ca 30 länder tävlade inom:

 • Transport och Logistik
 • Industri-, maskin- och verkstadsteknik
 • Bygg-, konstruktions-, installations- och anläggningsteknik
 • Konst, kreation och mode
 • Informations- och kommunikationsteknik
 • Social och personlig service
 • IT

Syfte med EuroSkills 2016

 • Öka kunskapen och kännedomen om framtida yrkesvägar
 • Öka intresse och status för yrkesutbildning
 • Kompetens och inspiration för skolpersonal och förmedlare
 • Bli ett föredöme för hållbara yrkestävlingar

För mer information vänligen kontakta:

Försäljningschef
Thomas Söderlind
072–2176600

Utvecklingschef
Andreas Strömgren
070–6499908

Se även: http://dialect.se/kundcenter/dialect-katrineholm

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Dialect Katrineholm har ansvarat för samtlig IT-infrastruktur, (konfiguration, servrar, nätverk, kablering) samt all IT-support under evenemanget EuroSkills 2016 i Svenska Mässan, Göteborg.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknads- och kommunikationschef
 • andwdrzneaaas.emcowpllykinoz@duqiayclehucttp.smqera
 • 010-601 30 37

 • Presskontakt
 • VD
 • booodinnl.kaprswisjuinqmg@wddidpalstecbct.dzsedv
 • 010-6013012

Om Dialect

Din lokala partner för IT- och telefonilösningar

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar. Dialect erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster med helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car.

Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke och är idag en rikstäckande kedja som drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår.

Dialect omsatte 2016 en miljard kronor och har idag 350 anställda vid 44 Företagscenter i hela landet. Huvudkontoret finns i Solna.