Aiu4tiomlizzszqxejt1
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

​Dialect utsedd till Bästa telefonileverantör 2016 av svenska företagare

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 16:56 CEST

Dialect har för tredje året i rad utsetts till Bästa telefonileverantören i Sverige av svenska företagare genom Custice Awards. Utöver den nationella utmärkelsen är Dialect även vinnare i kategorin Bästa telefonileverantören lokalt i sex län.

Media no image
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Aiag Holding blir ny majoritetsägare i Dialect

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 12:22 CET

Pressmeddelande 2016-12-09

Aiag Holding AB (f.d. Goldcup 13681 AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P., meddelar idag att bolagets kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect AB (publ). (”Dialect”) (”Erbjudandet”) har accepterats av mer än 90 procent av aktieägarna. Aiag kommer därmed att fullfölja Erbjudandet med ett beräknat avslut senast den 31 december 2016.

Acceptfristen för Erbjudandet löpte ut den 7 december 2016. Aiag bekräftar idag fullföljandet i ett pressmeddelande:

  • Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Aiag efter fullföljandet kommer att inneha cirka 99,5 procent av utestående aktier i Dialect, motsvarande cirka 99,7 procent av rösterna.
  • Aiag har beslutat att fullfölja Erbjudandet och samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande är således uppfyllda eller har frånfallits, inklusive förbehållet om 90 procents anslutningsgrad.
  • Aiag förlänger acceptfristen för Erbjudandet till och med den 21 december 2016, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Dr Hanno Schmidt-Gothan, CEO på Perusa GmbH, säger i ett uttalande:

– Dialect har en ledande position på en nischad marknad som Perusa är mycket intresserade av. Under affärsprocessen har vi sett en stark koppling mellan fondens primära investeringsfokus och de utvecklingsplaner som presenterats av Dialects ledningsgrupp.

– Perusa är mycket nöjda med att kunna etablera ett partnerskap med Dialects ledningsgrupp, baserat på det starka resultat John Rydberg och hans medarbetare har uppvisat, och det finns ett stort förtroende för vad vi gemensamt kan uppnå de kommande åren, tillägger Jonas Lundgren, ansvarig för Perusa GmbHs nyöppnade kontor i Stockholm, tillsammans med Stephan Beller, Investment Director Perusa GmbH.

John Rydberg, VD och koncernchef på Dialect, säger:

– Vi är glada att kunna välkomna Perusa som ny majoritetsägare i Dialect, och ser fram emot att arbeta tillsammans för att ta bolaget till nästa steg i utvecklingen.

För mer information vänligen kontakta:

John Rydberg, VD och koncernchef Dialect AB
Tel: 010-60 130 10, e-post: john.rydberg@dialect.se

För mer information se även:

http://www.aiagholding.se/main.php

www.perusa.de

Fotnot:

Aktierna av serie B i Dialect AB (publ) är föremål för inofficiell handel på Alternativa Aktiemarknaden. Alternativa Aktiemarknaden är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform (s.k. MTF-plattform) enligt värdepappersmarknadslagen (2007:528). Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006:451) är därmed inte tillämplig på Erbjudandet och inte heller tillämpas eller gäller några takeoverregler för reglerade marknader eller handelsplattformar.

Aiag kontrollerade vid Erbjudandets offentliggörande inte några aktier i Dialect. Fram till och med den 7 december 2016 har 239.400 A-aktier och 1.737.200 B-aktier lämnats in i Erbjudandet. Efter att Erbjudandet har fullföljts kommer Aiag därmed att inneha 239.400 A-aktier och 1.737.200 B-aktier i Dialect, motsvarande cirka 99,5 procent av aktierna och 99,7 procent av rösterna i Dialect.[1]

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Aiag förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med klockan 17.00 den 21 december 2016. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 19 december 2016. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas omkring den 4 januari 2016.

Aiag avser att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnas in i Erbjudandet. I samband härmed avser Aiag verka för att Dialects B-aktier avnoteras från Alternativa Aktiemarknaden.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller kommer att acceptera Erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

[1] Baserat på 1.987.320 utestående aktier. 

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Aiag Holding AB (f.d. Goldcup 13681 AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P., meddelar idag att bolagets kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect AB (publ). (”Dialect”) (”Erbjudandet”) har accepterats av mer än 90 procent av aktieägarna. Aiag kommer därmed att fullfölja Erbjudandet med ett beräknat avslut senast den 31 december 2016.

Läs vidare »
Media no image

Uttalande från styrelsen för Dialect med anledning av Aiags erbjudande om 125 kronor per aktie

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 12:00 CET

Den 15 november 2016 lämnade Goldcup 13681 AB (under namnändring till Aiag Holding AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P. (”Perusa”) ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Dialect AB (publ) (”Bolaget” eller ”Dialect”). Priset som erbjuds är 125 kronor per aktie för aktier av serie A respektive serie B (”Erbjudandet”). Bolagets aktier av serie B handlas på Alternativa Aktiemarknaden.[1]

Aiag erbjuder 125 kronor kontant för varje aktie i Dialect.[2] Erbjudandet värderar samtliga aktier i Dialect till cirka 248,4 miljoner kronor.[3] För mer detaljer om Erbjudandet hänvisas till Aiags pressmeddelande avseende Erbjudandet.

Firas Mohamad och Tony Sjöberg, vilka är betydande aktieägare i Bolaget, har genom så kallade irrevocable undertakings förbundit sig att acceptera Erbjudandet. Därtill har en majoritet av Bolagets aktieägare under hand uttalat sin avsikt att acceptera Erbjudandet. Firas Mohamad och Tony Sjöberg är förhindrade att delta och har inte deltagit i styrelsens handläggning av Erbjudandet på grund av att de undertecknat irrevocable undertakings.

Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna i Dialect att acceptera Aiags erbjudande.

Varje aktieägare i Dialect är dock ansvarig för att väga för- och nackdelar och fatta sitt eget beslut om huruvida Erbjudandet skall accepteras eller ej. Härvid behöver en sammanvägning av omständigheterna i sin helhet göras och varje aktieägare behöver beakta sina egna förutsättningar och göra en egen bedömning av marknadsförhållandena och möjligheterna för den framtida utvecklingen.

Styrelsen tar inte något ansvar för om en acceptans eller ett förkastande av Erbjudandet i efterhand skulle visa sig vara finansiellt ofördelaktigt.

Dialect har emitterat teckningsoptioner inom ramen för sitt incitamentsprogram och i samband med förvärvet av IT & Telekom Väst AB. Erbjudandet omfattar inte dessa teckningsoptioner. Aiag har åtagit sig att tillse att teckningsoptionsinnehavarna ges en skälig behandling.[4]

Aiag har, i samband med förberedelserna inför Erbjudandet, genomfört en bekräftande due diligence-undersökning av Dialect. Under due diligence-processen har Aiag bland annat fått del av oktober månads resultat, vilket uppgick till 4,0 miljoner kronor (EBITDA).

***

Solna den 15 november 2016

Dialect AB (publ)

Styrelsen

Kontaktinformation:

Frågor rörande detta besvaras av Jon Risfelt, bolagets styrelseordförande.

Jon Risfelt
Styrelseordförande Dialect AB (publ)
0734 – 34 33 32
jon@risfelt.se

Se även www.aiagholding.se

[1] Aktierna av serie B i Dialect är föremål för inofficiell handel på Alternativa Aktiemarknaden. Alternativa Aktiemarknaden är inte en reglerad marknad eller en handelsplattform (s.k. MTF-plattform) enligt värdepappersmarknadslagen (2007:528). Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006:451) är inte tillämplig på Erbjudandet och inte heller tillämpas eller gäller några takeoverregler för reglerade marknader eller handelsplattformar.

[2]Baserat på 1 987 320 utestående aktier.

[3]Baserat på 1 987 320 utestående aktier.

[4] Bolaget förväntar att de 40 000 teckningsoptioner som innehas av medlemmar i ledningsgruppen kommer att utnyttjas och att tecknade aktier förvärvas av Aiag genom ett separat erbjudande till medlemmarna i ledningsgruppen på motsvarande villkor som Erbjudandet, vilket ger ett totalt värde av Erbjudandet samt det separata erbjudandet om 253,4 miljoner kronor. 

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

​Den 15 november 2016 lämnade Goldcup 13681 AB (under namnändring till Aiag Holding AB) (”Aiag”), ett bolag kontrollerat av Perusa Partners Fund 2, L.P. (”Perusa”) ett erbjudande om att förvärva samtliga aktier i Dialect AB (publ) (”Bolaget” eller ”Dialect”). Priset som erbjuds är 125 kronor per aktie för aktier av serie A respektive serie B (”Erbjudandet”).

Läs vidare »
Media no image

Dialect AB - Inbjudan till aktieägarmöte den 7 november

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 16:35 CEST

Stockholm, den 26 oktober 2016

Bäste aktieägare,

Med anledning av den pågående ägarväxlingsprocessen och inbjudan till den extra bolagsstämman den 17 november 2016 i Dialect AB (publ) (se separat kallelse) önskar Dialect Franchisetagare Intresseförening (DFI) och Dialects Ägarförening tillsammans med Dialect ABs styrelse bjuda in till ett aktieägarmöte den 7 november 2016 kl. 10.30. Mötet kommer att hållas som en videokonferens (Lync/Skype).

Efter flera år av diskussioner fattade bolagsstämman den 10 december 2015 ett principbeslut som gav styrelsen uppdraget att verka för en försäljning eller notering av Dialect. Processen har pågått under hela 2016 och på den ordinarie bolagsstämman, den 19 maj 2016, uppdaterade styrelsen och bolagets rådgivare aktieägarna om status i processen. Styrelsen har nu kallat till en extra bolagsstämma med anledning av utvecklingen i processen.

Utöver representanter från DFI och Dialects Ägarförening kommer delar av Dialect ABs styrelse att närvara för att presentera mer detaljer kring processen, utfallet av den förhandling som styrelsen slutfört och det planerade budet, samt besvara eventuella frågor.

Anmäl ditt deltagande för att få tillgång till inloggningsuppgifter senast den 2 november till Dialect på martin.drakenberg@dialect.se.

Varmt välkommen den 7 november kl. 10.30.

Med vänliga hälsningar,

Tony Sjöberg, Ordförande DFI 

Firas Mohamad, Ordförande Dialects Ägarförening

Jon Risfelt Styrelseordförande Dialect AB (publ)

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Läs vidare »
Pdvvguphgc2pidesxxwl
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Kallelse till extra bolagsstämma i Dialect AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 09:53 CEST

Aktieägarna i Dialect AB (publ), org. nr 556515-2310, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 november 2016 kl. 10 på Frösunda Front, Circles Concierge, Gustav III:s Boulevard 42, i Solna.

K1htqmanjm94xxzwfzgw

​Dialect Halmstad och Varberg växlar upp den lokala IT-affären

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 07:43 CEST

Som ett led i att förstärka den lokala marknadsnärvaron inom IT rekryterar nu Dialect Halmstad och Varberg IT-konsulten Göran Nilsson, tidigare ägare till Partman i Halmstad. Målet är att utöka personalstyrkan med ytterligare 2-3 personer inom en överskådlig framtid.

U0fpncgu2fub0vdn8mb2
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Dialect lanserar unik växellösning med Telenor

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2016 07:30 CEST

I ett unikt samarbete lanserar Dialect och Telenor nu en integrerad växellösning för svenska företag. Dialects mobila växel kopplas samman med Telenors samtalstrafik via MEX-funktionalitet så att användaren får tillgång till fullständiga växelfunktioner via sitt mobilabonnemang.

Media no image

​Handelsstopp med Dialect-aktien på Alternativa Listan

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 16:12 CEST

Dialects styrelse har utifrån god sed på aktiemarknaden beslutat om ett handelsstopp tills vidare med bolagets B-aktie på Alternativa Listan.

Anledningen till åtgärden är den ägarväxlingsprocess som bolaget är inne i.

Frågor rörande detta besvaras av Jon Risfelt, bolagets styrelseordförande.

Jon Risfelt
Styrelseordförande Dialect AB
070-292 08 38
jon@risfelt.se

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har blivit utsedda till Årets Telefonipartner tre år i rad via Custice Awards. Dialect erbjuder helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car. Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 600 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Läs mer på www.dialect.se.

Läs vidare »
H3dra55lsx5vxlm4cdq2
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

​Dialect lanserar MEX-paketering i samarbete med Telia

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 08:21 CEST

I en ny paketering tillsammans med Telia erbjuder Dialect MEX-funktionalitet i sin mobila växel Dialect Unified. Användaren får en komplett växellösning som är helt integrerad med mobilabonnemanget.

Kx0gzlubvie4kwugxnhm
Iauznkiuiqbvukgyd9uz

Dialect stärker upp IT-affären med nytt förvärv i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 08:56 CEST

​Den 31 mars 2016 förvärvade Dialect den lokala IT-aktören PM distribution i Helsingborg. Förvärvet är ett led i bolagets långsiktiga strategi att förstärka marknadsnärvaron inom IT-området på de orter där detta behövs.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd och koncernchef
  • john.rydberg@dialect.se
  • 010-60 130 10

Om Dialect

Din lokala partner för IT- och telefonilösningar

Dialect är svenska företagares lokala partner för IT- och telefonilösningar och har tre år i rad blivit utsedda till Årets Telefonipartner via Custice Awards. Dialect erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster med helhetslösningar som innefattar bland annat mobil och fast telefoni, växellösningar, support och drift av företagets IT-miljö samt tjänster inom området connected car.

Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke och är idag en rikstäckande kedja som drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår.

Dialect omsatte 2015 en miljard kronor och har idag över 550 anställda vid 45 företagscenter i hela landet. Huvudkontoret finns i Solna.