Y7wg7v4nt8q7btfap72b

Dialect först ut med fullt integrerad it- och telefonlösning för mindre företag

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 07:30 CET

Dialect kan nu erbjuda sina kunder inom segmentet små och medelstora företag en fullt integrerad it- och telefoniplattform. Med den nya tjänsten Dialect 365 Telefoni får kunden Office 365, Officepaketet, Outlook Exchange, Lync och en komplett telefonväxel i en och samma plattform.

Media-no-image

Dialect delårsrapport januari till december 2014 - Bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 09:40 CET

2014 uppvisade Dialectkoncernen en positiv utveckling. Positionen på marknaden har förstärkts inom samtliga affärsområden. Avvecklingen av konsumentförsäljning i Kundservice under kvartal två innebar en omställning av verksamheten och ett momentant försäljningstapp. Tillväxten i företagsaffären har dock möjliggjort en oförändrad omsättning totalt i koncernen jämfört med 2013. Koncernens omsättning uppgick till 594 158 (596 416) KSEK.

Lönsamheten har förbättrats kraftigt jämfört med tidigare år. Rörelseresultatet för 2014 är 8 021 (-7 726) KSEK. Synergieffekterna av tidigare förvärv inom Kundservice i kombination med en förbättrad lönsamhet i flera kundcenterverksamheter har gett effekt. I jämförelse med 2013 har koncernen också under 2014 undvikit större negativa poster av engångskaraktär. Rörelseresultatet i koncernen belastas likt tidigare år med nedskrivning av goodwill på 24 731 (23 964) KSEK.

Januari – December 2014

 • Rörelsens intäkter 594 158 (596 416) KSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar 39 304 (21 134) KSEK
 • EBITDA-marginal 6,6 (3,5) %
 • Resultat efter skatt per aktie 0,28 (-6,15) SEK
 • Här nedan kan du ta del av Dialects Delårsrapport januari till december 2014 – Bokslutskommuniké

  För mer information vänligen kontakta:

  Daniel Reithner, CFO

  Tel: 076-762 63 14, e-post: daniel.reithner@dialect.se

  Victoria Preger, Marknads- och informationschef Dialect AB

  Tel: 010-60 130 14, e-post: victoria.preger@dialect.se

  Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Utöver våra integrerade lösningar och vägledande kunskap erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat dokument- och datatjänster, molntjänster, mötestjänster, installation, support samt mobil- och fast telefoni. Dialect omsatte 2013 en miljard kronor och har idag 650 anställda vid 50 kundcenter i hela landet. Verksamheten bedrivs dels av Dialect AB koncernen med en omsättning på ca 600 MSEK och 377 anställda, och dels genom franchisetagare. Läs mer om oss på www.dialect.se.

  Läs vidare »
  Romc1ynnzlnj3dppf7lx

  Daniel Reithner tillträder som CFO på Dialect

  Pressmeddelanden   •   2015-01-26 11:17 CET

  Daniel Reithner tillträdde tjänsten som CFO på Dialect AB den 15 januari. Närmast kommer Daniel Reithner från tjänsten som CFO för Telias företagsdivision i Sverige.

  Javqcnhm7ijkuec1ecfv

  Johan Scherlin ny Affärs- och utvecklingschef inom Dialect

  Pressmeddelanden   •   2015-01-16 11:02 CET

  Den 1 januari bildades den nya enheten Affär inom Dialect. Enheten kommer få ansvar för säljcoachning, säljstöd och korsförsäljning i syfte att göra fler och bättre affärer inom Dialects fyra affärsområden Telefoni, Mobilt, IT och Fordon. Johan Scherlin blir ny chef för denna enhet och kommer att ingå i Dialects ledningsgrupp.

  Ggt1lvg4fqpmkqsoblwq

  ​Dialect växlar upp it-takten

  Pressmeddelanden   •   2014-11-28 08:57 CET

  Dialect växlar nu upp takten när det gäller it-lösningar till företagskunder. För någon vecka sedan blev Dialect guldpartner till Microsoft inom molntjänster för små och medelstora företag. Nu stärker Dialect dessutom upp organisationen med fler resurser för att göra ännu fler och bättre it-affärer.

  Dldyj8xyxdvllsqe2rv1

  Dialect 6:e företaget i Europa att bli Microsoft Gold Partner för molnlösningar

  Pressmeddelanden   •   2014-11-20 11:12 CET

  Dialect har nu blivit Microsoft Gold Partner inom kompetensen ”small and midmarket cloud solutions”. Det är en helt ny status och Dialect är först i Sverige med att certifiera sig för denna nivå på flera orter. Dialect är 6:e företaget i hela Europa som har denna certifiering.

  Ggt1lvg4fqpmkqsoblwq

  Valberedning i Dialect AB

  Pressmeddelanden   •   2014-11-06 13:00 CET

  Valberedningen i Dialect AB har bildats, baserat på ägandet i bolaget den 30 september 2014.

  Ynbh9o6jzng8p7vynura

  Nu lanserar Dialect en Mobile Device Management-tjänst även för mindre företag

  Pressmeddelanden   •   2014-10-06 08:00 CEST

  Har det hänt dig eller ditt företag att en företagsmobil försvunnit eller blivit stulen? Har du varit rädd att känslig information då riskerar att läcka ut? Nu finns en lösning på detta för företag som vill ta kontroll över säkerheten och enkelt kunna fjärrstyra information i företagets alla mobila enheter.

  Nhnmpcfaazmjpjucr0h6

  Mats Johnsson ny försäljningsdirektör för Dialect

  Pressmeddelanden   •   2014-09-17 08:00 CEST

  Nu tillträder Dialects nya försäljningsdirektör Mats Johnsson sin tjänst. Han har de senaste fyra åren jobbat som regionchef inom Dialect för region Mitt som bland annat inkluderar hela Mälardalen, Gävle och Uppsala.

  Fdq7j7o2fcydxxmqjmra

  Anna Lundberg ny HR-chef på Dialect

  Pressmeddelanden   •   2014-08-14 14:16 CEST

  Nu har Anna Lundberg tillträtt som ny HR-chef för Dialect. Hon har tidigare arbetat som HR-chef i olika branscher, bland annat inom it-sektorn, facility management och grafisk industri.

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marknads- och Informationschef
  • victoria.preger@dialect.se
  • 010-60 130 14
  • 0702-668726

  Om Dialect

  Vi levererar it och telefoni och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är.

  Dialect levererar it och telefoni och hittar alltid lösningar så att du kan arbeta bäst där du är. Vi ser till att allt kan fungera ihop – oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster. Lösningarna innefattar bland annat telefonväxlar, dokument- och datatjänster, it-lösningar och molntjänster som Office 365, telefonilösningar och mötestjänster, installation, elektronisk körjournal, support samt mobila och fast telefoni. Med stort engagemang och brett kunnande kan vi ta ansvar för helheten. Vi står också oberoende av marknadens leverantörer och operatörer.

  Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedjan som drivs av koncernen Dialect AB, där dotterbolagen Dialect Kundservice, Dialect Systems och Dialect Sales ingår.

  Vi är idag 650 anställda och omsatte under 2012 drygt en miljard kronor. Huvudkontoret finns i Solna och våra kundcenter är etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.