Skip to main content

Dustins hållbarhetsredovisning 2015/16: Framsteg inom jämställdhet och ökat fokus på hela värdekedjan

Nyhet   •   Nov 24, 2016 11:00 CET

Mångfald och jämställdhet är ett av Dustins fem prioriterade fokusområden. Under 2015/16 har andelen kvinnor inom Dustin ökat med 5% procent till 27% och andelen kvinnliga chefer med 11% till 31%. Målet är att vardera kön ska vara representerat med minst 40 procent år 2020.

- Vi verkar i en bransch som behöver öka mångfalden och som traditionellt har varit mansdominerad, det vill vi ändra på. Som ett led i att uppnå en jämnare könsfördelning har vi infört ett krav på att det ska finnas en likvärdig slutkandidat av vardera kön vid alla chefsrekryteringar, det är ett första steg i att öka jämställdheten. Med en högre jämställdhet bland chefer ser vi att även den totala jämställdheten förbättras, säger Georgi Ganev VD och koncernchef på Dustin.

Dustin har fem fokusområden för sitt hållbarhetsarbete:

  • Ansvarsfull tillverkning
  • Minskad klimatpåverkan
  • Ansvarsfull resursanvändning
  • Affärsetik och korruption
  • Mångfald och jämställdhet

Resultat för samtliga fokusområden redovisas i hållbarhetsredovisningen. Dustin har fattat beslut om att ta ett större ansvar för tillverkningen av de produkter som säljs.

- De produkter vi säljer tillverkas ofta i länder med relativt hög risk för avvikelser från vår Uppförandekod för leverantörer. Därför har vi beslutat att börja arbeta längre ner i värdekedjan genom inspektioner på plats och utbildningar för att bidra till bättre förhållanden vid tillverkningen, säger Georgi Ganev.  

Läs hela hållbarehetsredovisningen här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eva Ernfors, Informationschef, 070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy