Skip to main content

Ökad bruttomarginal och god tillväxt inom kärnverksamheten

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 08:00 CET

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 2,7 procent under kvartalet till 2 124 miljoner kronor (2 068).
  • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,5 procent (12,0).
  • Bruttomarginalen ökade till 14,8 procent (14,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 87 miljoner kronor (69).
  • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 105 miljoner kronor (97).
  • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-11).
  • Periodens resultat uppgick till 77 miljoner kronor (31).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 1,01 kronor (0,48).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 199 miljoner kronor (-69).
  • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,3 (2,8).

 • Finansiella nyckeltal

  Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges Kv 1 15/16 Kv 114/15 Kv 2 14/15– Kv 1 15/16 Helår14/15
  Nettoomsättning 2 123,6 2 067,5 7 989,5 7 933,5
  Organisk omsättningstillväxt (%) 2,5 12,0 - 5,7
  Bruttomarginal (%) 14,8 14,2 14,2 14,1
  Rörelseresultat (EBIT) 86,8 68,8 236,0 218,0
  Justerat rörelseresultat (EBITA) 104,8 96,9 361,3 353,5
  Justerad EBITA-marginal (%) 4,9 4,7 4,5 4,5
  Periodens resultat 76,9 31,5 170,4 125,0
  Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor)* 1,01 0,48 2,30 1,75
  Kassaflödet från den löpande verksamheten 199,0 -69,5 327,1 58,6
  Nettoskuld/justerat EBITDA (ggr) - - 2,3 2,8
  Avkastning på eget kapital (%) - - 12,3 9,4

  * Historiska siffror för genomsnittligt beräknat antal aktier har omräknats för att erhålla jämförbarhet mellan perioderna.

  Läs hela rapporten här: Första kvartalet 2015/2016

  För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Niklas Alm, IR-chef: niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

  Informationen är sådan som Dustin Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 19 januari 2016.

  Om Dustin

  Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

  Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

  Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy