Skip to main content

Q1: Stark onlineförsäljning och förbättrade marginaler

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 08:00 CET

Första kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent under kvartalet till 2 284 miljoner kronor (2 124).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (2,5).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,8).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 116 miljoner kronor (105).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 98 miljoner kronor (87).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-2).
 • Kvartalets resultat uppgick till 68 miljoner kronor (77).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till
 • 0,89 kronor (1,01).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 miljoner kronor (199).
 • Nettoskuld i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 1,4 (2,1 helåret 2015/16).

Läs hela rapporten här: Q1

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 0705 10 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick till ca 8,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy