Skip to main content

Q2: Fortsatt marginalförstärkning och stark utveckling inom SMB

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 08:00 CEST

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 procent till 2 723 miljoner kronor (2 503). Den organiska tillväxten var 1,7 procent (8,7) varav SMB 10,9 procent (5,6), LCP -5,0 procent (13,4) och B2C 10,8 procent (-10,4).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,4 procent (14,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 143 miljoner kronor (124) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,3 procent (5,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 131 miljoner kronor (106), inklusive jämförelsestörande poster om 0,3 miljoner kronor (-).
 • Kvartalets resultat uppgick till 92 miljoner kronor (75).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,21 kronor (0,99).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15 miljoner kronor (-55).

September 2017–februari 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 11,0 procent till 5 315 miljoner kronor (4 787). Den organiska tillväxten var 5,1 procent (6,6) varav SMB 10,2 procent (4,6), LCP 1,1 procent (8,5) och B2C 9,6 procent (2,4).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,5 procent (14,9).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 274 miljoner kronor (240) motsvarande en justerad EBITA-marginal om 5,2 procent (5,0).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 239 miljoner kronor (204), inklusive jämförelsestörande poster om -3 miljoner kronor (-2).
 • Periodens resultat uppgick till 168 miljoner kronor (143).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,20 kronor (1,88).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 468 miljoner kronor (250)
 • Nettoskulden i relation till justerat EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 2,5 (1,9).

Läs hela rapporten r.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, 070 510 10 22

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef

eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2018 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.