Skip to main content

Stark onlineförsäljning och ökade marginaler

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2016 08:00 CEST

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 3,6 procent under kvartalet till 1 989 miljoner kronor (1 919).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 3,6 procent (-1,1).
 • Bruttomarginalen ökade till 15,4 procent (14,2).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 91 miljoner kronor (82).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 75 miljoner kronor (49).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -3 miljoner kronor (-15).
 • Periodens resultat uppgick till 49 miljoner kronor (39).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,65 kronor (0,51).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 233 miljoner kronor (14).

September 2015–maj 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 2,8 procent under perioden till 6 349 miljoner kronor (6 175).
 • Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 2,8 procent (5,7).
 • Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,0).
 • Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 309 miljoner kronor (286).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 259 miljoner kronor (172).
 • Jämförelsestörande poster uppgick till -5 miljoner kronor (-64).
 • Periodens resultat uppgick till 200 miljoner kronor (95).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 2,62 kronor (1,36).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 522 miljoner kronor (81).
 • Nettoskulden i relation till justerad EBITDA under den senaste 12-månadersperioden var 1,8 (2,6 helåret 14/15).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig

fredrik.satterstrom@dustin.se, +46 705 10 10 22

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 08:00 CET.

Om Dustin

Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem.

Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Bolaget har drygt 900 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2014/15 uppgick till ca 7,9 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.