Skip to main content

Hur fyller vi vårt behov av ren och pålitlig energi?

Blogginlägg   •   Sep 30, 2014 13:00 CEST

I dag är nästan alla delar inom industri och näringsliv totalt beroende av IT. Ett behov som i sin tur bara kan fyllas om strömförsörjningen är pålitlig och fri från störningar. Det här är ju inget nytt men faktum är att det elnät som vi har i dag står inför flera stora utmaningar, t.ex. i form av utveckling mot förnybara energikällor och gamla elverk som måste stängas för att de inte uppfyller nya miljökrav. Det gör att vi kan räkna med en period med sänkt kvalitet på den el som levereras, åtminstone under en övergångsfas.

När elnätet konstruerades var det för att kunna ta emot kraft från ett begränsat antal stora källor med förutsägbar produktion. Nu är situationen i princip omvänd. Nätet ska ta emot el från ett stort antal mindre energikällor vars produktion fluktuerar. Att designa om det för att anpassa nätet till de nya förutsättningarna går inte i en handvändning. Snarare är det ett arbete som kommer att ta flera år och som innebär att variationer i spänning och frekvens kommer att bli allt vanligare.

Behoven att säkra energiförsörjningen till nyckelfunktioner i verksamheten är alltså större än någonsin. Många använder UPS:er (uninterruptible power supply) för sina kritiska applikationer. Då kan man med hjälp av dem se till att strömförsörjningen är konstant även under spikar och spänningsfall.

Med allt mer avancerad teknik och växande digitalisering är det också allt fler applikationer som blir verksamhetskritiska. Samtidigt har miljömedvetenheten ökat liksom kostnaden för el. Traditionellt har det tvingat UPS-användare att välja mellan effektivitet och elasticitet där ett av områdena fått stryka på foten för det andra. Men Eatons nyaste produkterna kombineras lägsta möjliga kostnad (TCO) med hjälp av marknadsledande prestanda, skalbarhet och nyskapande design.

En av de tekniker som används är dubbelkonvertering. Det betyder att den inkommande kraften processas i två steg: (a) från växelström till likström via en likriktare och (b) från likström till växelström via en växelriktare ut till lasten. Dubbelkonverterande UPS:er anses som det bästa skyddet som samtidigt ger ren och pålitlig energi oavsett kraftkällans kvalitet. Den här omvandlingen i två steg innebar tidigare att effektiviteten kunde bli lägre.

I dag är det inte längre något problem. Med hjälp av IGBT-teknik har nya högeffektiva omvandlare tagits fram. Det har ökat effektiviteten till hela 97 procent vid dubbelkonvertering. Ny teknik gör också att UPS:erna kan använda dubbelkonvertering vid behov. Växlingen mellan energisparläge och dubbelkonvertering är extremt snabb (mindre än två millisekunder).

Användarna får med andra ord säkerheten och kvaliteten som bara en dubbelkonverterad UPS kan erbjuda samtidigt som man spar energi. Ytterligare en fördel är att värmeutvecklingen blir lägre vilket också sänker kostnaden för kylanläggningen.

Men det är inte allt. De nya UPS:erna använder också parallellteknik som gör att fler UPS:er kan kopplas till en befintlig installation när behoven ökar och är utrustade med en avancerad batteriladdare som ökar batteriets livslängd med upp till 50 procent.

När det gäller programvara för energiövervakning av UPS:er har det också hänt saker. Var därför noga med att välja en produkt som är kompatibel med de vanligaste operativsystemen och virtualiseringsprogrammen. Det gör det lättare att integrera UPS:erna. Med de mest avancerade programmen kan man se till att förändringar i energistatus sätter igång automatiska processer, t.ex. att flytta virtuella maskiner från en fysisk server som inte längre erhåller säker energiförsörjning till en annan server med säker energiförsörjning. 

Med hjälp av ny teknik kan vi alltså rusta oss för de förändringar vi står inför. Och samtidigt spara både kostnader och miljö.

Mats Wiman, produktchef på Eaton (www.eaton.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy