Skip to main content

Så väljer du rätt kretsskydd för elinstallationen

Nyhet   •   Maj 13, 2014 10:00 CEST

Det finns ett stort antal moderna kretsskydd att välja mellan, t.ex. dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare. Typ och storlek skiljer sig åt och det är inte alltid lätt att veta vilken som passar bäst. Här reder vi ut begreppen och förklarar vad som skiljer till exempel en typ B från en typ B+.

I moderna elinstallationer används oftast dessa tre kretsskydd:

  • dvärgbrytare (MCB) – skyddar mot överström och kortslutning
  • jordfelsbrytare (RCCB) – skyddar mot läckström till jord
  • personskyddsbrytare (RCBO) – kombinerar funktionerna i en dvärgbrytare och en jordfelsbrytare i en enhet.

Välj dvärgbrytare efter startström
När man väljer dvärgbrytare är det viktigt att komma ihåg att deras primära funktion är att skydda kablar nedströms om enheten. De finns i typerna B, C och D med en stigande förmåga att hantera startström och belastning.

Utlösningskaraktäristik

  • Typ B – bryter ström mellan 3 och 5 gånger märkströmmen. Passar för kommersiella installationer med låg strömbelastning eller i hemmiljö
  • Typ C – bryter ström mellan 5 och10 gånger märkströmmen. Passar i sammanhang då elmotorer används.
  • Typ D – bryter ström mellan 10 och 20 gånger märkströmmen. Passar industriell utrustning med stora startströmmar – exempelvis maskiner för formsvetsning.

Välj jordfelsskydd efter läckström
När du väljer jordfelsbrytare utgår du från vilken vågform som läckströmmen har:

  • Typ AC reagerar bara på växelström. Passar i de flesta hemmiljöer och kommersiella sammanhang.
  • Typ A ger ett högre skydd genom att reagera på både växelström och pulserande ström med likströmskomponenter
  • Typ B reagerar på växelström, pulserande växelström och kontinuerlig läckström med likströmskomponenter. Ska alltid användas i installationer med solceller. 
  • Typ B+ har samma egenskaper som typ B men reagerar dessutom på läckande växelström över ett större frekvensomfång.

Självklart kan typ B och typ B+ alltid användas i stället för typerna AC och A efter som de ger ett högre skydd. Typ S – jordfelsbrytare som är tidsfördröjda och därmed ger selektivitet – väljer man i strömkretsar som har fler än en jordfelsbrytare.

Personskyddsbrytare under utveckling
Låt oss slutligen ta en titt på personskyddsbrytarna som kombinerar funktionerna hos en dvärgbrytare och en jordfelsbrytare. Nu har vi sett vad det skulle kunna innebära i form av oräkneliga kombinationsmöjligheter. Men i praktiken har tillverkarna stannat vid att bara producera de allra vanligaste, till exempel dvärgbrytare av typ B eller C tillsammans med en jordfelsbrytare av typ A eller AC. Fler kombinationer behövs eftersom det begränsade utbudet gör att man måste välja separata dvärgbrytare och jordfelsbrytare när den karaktäristik man söker inte finns i någon personskyddsbrytare.

Två nyligen lanserade produkter är värda att nämnas. Den första är kompakta personskyddsbrytare som spar utrymme i konsumentenheter och distributionspaneler och är enkla att installera. De finns i samma kombinationer som vanliga personskyddsbrytare. För det andra lanseras nu jordfelsbrytare med digital elteknik. De har ett stort antal möjliga funktioner och är speciellt lämpade för mer komplicerade installationer, som till exempel kretsskydd för stora mängder fluorescerande lampor med en elektrisk ballast.

I den här artikeln har vi bara behandlat hur olika kretsskydd fungerar. Men när man väljer enheter för sin installation finns det naturligtvis fler faktorer som måste tas med i beräkningen. Ledande tillverkare av skyddsutrustning är alltid redo att bidra med hjälp och råd.

Jan Eneman, Produktchef på Eaton

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera