Skip to main content

​Eatons UPS:er uppfyller och överskrider kraven i kommande ändringar av den internationella standarden för UPS-säkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 08:05 CET

Efter en rad noggranna tester har Eaton kunnat bekräfta att deras befintliga produkter med avbrottsfri kraft (UPS) både uppfyller och till och med överskrider kraven i de planerade ändringarna av den internationella standarden IEC 62040 Utrustning för avbrottsfri strömförsörjning (UPS) – Del 1: Allmänna fordringar och säkerhetsfordringar. I kombination med företagets ledande position inom krafthantering och djupgående kunskaper om branschen innebär detta att Eaton kan erbjuda administratörer för IT- och datacenter expertråd om hur den nya standarden ska tolkas, så att de i sin tur kan säkra driftssäkerheten och den kontinuerliga verksamheten för sina företag.

– I och med ändringarna i IEC 62040 blir det obligatoriskt för UPS-tillverkare att ange antingen värdet för korttidsström (Icw) eller värdet för villkorlig kortslutningsström (Icc) för sina produkter. ,Vi välkomnar den här utvecklingen, eftersom pålitlig information om dessa värden är nödvändig för att utforma system som är säkra även vid extrema feltillstånd. Även om de lägsta värdena för Icw och Icc som krävs anges i ändringen, händer det ofta att de faktiska felaktiga strömnivåerna överstiger dessa. Det är viktigt att de som designar systemen tänker på detta när de väljer produkter, så att produktens värden överstiger anläggningens felströmsnivåer och kan användas på ett säkert sätt vid installation, säger Janne Paananen, teknikansvarig på Eaton.

UPS:er med angivna Icc- eller Icw-värden på minst 10 kA måste testas i laboratorium med en angiven strömnivå i ingångsterminalen för UPS och med kortslutning vid utgångterminalen för UPS för att uppfylla kraven. Medan testet pågår måste UPS fungera på ett säkert sätt utan att ljusbågar eller lågor uppstår. Eatons produktdesigner arbetar redan under stränga säkerhetsstandarder och gjorde därför bra ifrån sig under testet och överskred minimikraven.

Värdet för korttidsström (Icw) som omfattas av den nya standarden är den ström som kan överföras utan att skada uppstår under en angiven kort tidsperiod. Den villkorliga kortslutningsströmmen (Icc) – som vanligtvis används när UPS:en skyddas av t.ex. en säkring – är detsamma som den möjliga kortslutningsström som UPS:en klarar av under den tid det tar innan korsluttningsskyddet aktiveras. Värdena är relaterade till UPS låga impedansväg, vanligtvis en statisk brytare med tillhörande komponenter, t.ex. säkringar, brytare och induktorer, som används i lägena för förbikoppling eller line-interactive. Kraven gäller för varje enskild förbikopplingskrets, inklusive interna förbikopplingskretsar för underhåll.

Läs mer om Eatons lösningar på www.eaton.eu/powerquality. Följ våra nyheter på Twitter via @EatonIT eller på LinkedIn-sidan Eaton EMEA Data Centres

Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Företaget är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering vi har i dag.

Eaton är verksamt inom krafthantering och hade en omsättning på 20.9 miljarder dollar 2015. Vi levererar energisparande lösningar som hjälper våra kunder att hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett mer effektivt, säkert och hållbart sätt. Bolaget har cirka 97 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. Mer information finns på www.eaton.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy