Skip to main content

Eskilstuna Energi och Miljö anordnar ett annorlunda öppet hus

Evenemang

06
SEP
Kungsgatan
-   -
Den 6-10 september kommer EEM synas en hel del på Eskilstunas gator och torg. Vi vill få folk att stanna upp och tänka på de basnyttigheter vi har och att Eskilstuna inte skulle fungera utan dem. Därför vill vi på Eskilstuna Energi och Miljö visa vad vi egentligen gör i vår verksamhet. Vi vill genom ett expo i Eskilstuna centrum visualisera den röda tråden genom alla verksamheter och att det finns ett miljötänk i allt vi gör. Exempel: Det kommer finnas containrar med flis utplacerade med budskapet: En container i minuten... varje dag, året runt... Så mycket flis förbrukas, för att förse Eskilstuna-borna med värme och grön el. Idag är hela 90 % av Eskilstunas fastigheter anslutna till den miljövänliga Fjärrvärmen. Det kommer finnas barnpooler med vatten utplacerade med budskapet: 150 kubikmeter vatten, motsvarande 1000 badkar... Så mycket vatten förbrukar varje hushåll i Eskilstuna, Det kommer finnas toalettsitsar utplacerade med budskapet: Att sitta på muggen, det är en miljöinsats. Under förra året har cirka en miljon liter bensin eller diesel ersatts av naturvänlig biogas, producerad av Eskilstuna Energi och miljö. Det kommer finnas soptunnor utplacerade med budskapet: 277 kilo sopor per person och år i Eskilstuna... Det blir 26 400 ton hushållsavfall, som Eskilstuna Energi och Miljö tar hand om årligen. Det kommer finnas elartiklar utplacerade med budskapet: Vi på Eskilstuna Energi & Miljö, levererade förra året lika mycket grön el till våra kunder, som årsförbrukningen till 35 000 normalstora eluppvärmda villor. Det motsvarar normala årsförbrukningen för 140 000 Lägenheter. Datum: 6-10 september Plats: Kungsgatan samt brofästet vid Nybroparken Med vänlig hälsning Eskilstuna Energi och Miljö Kontaktperson: Henric Martell, marknadschef Eskilstuna Energi och Miljö 016-710 22 11, 070-167 27 00 henric.mertell@eem.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy