Skip to main content

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) håller samma pris på VA nästa år

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 16:16 CET

EEM och styrelsen ger besked och visar att man står för målet att hålla nere taxorna 2011. Detta är tydligt genom noll-höjning på VA och Värme samt 1.5 % på elnät (utöver de 6 % som vi får från Vattenfall) och en ny prismodell på återvinning. På det förra styrelsemötet tog även beskedet att värmepriset inte kommer höjas.

Eskilstuna Energi och Miljö AB har under dagens styrelsemöte beslutat att det inte blir någon höjning på brukningsavgiften för VA taxan till nästa år.

Det budgeterade resultatet för VA-verksamheten för 2011 visar att brukningsavgifterna täcker de kostnader de är avsedda att göra, det vill säga nödvändiga kostnader för att leverera vatten- och avloppstjänster inom vårt verksamhetsområde i Eskilstuna kommun. Brukningsavgifterna föreslås därför vara oförändrade under 2011, det vill säga 0 % höjning.

Anläggningsavgiften, som ska täcka kostnaderna för utbyggnad av va-nätet, behöver däremot höjas med 10 % eftersom våra kostnader överstiger nuvarande taxenivå. Anläggningsavgiften har varit oförändrad sedan 2005.

 Elnätspriset

Styrelsen beslutade att elnätspriset höjs med i genomsnitt 7,5 % varav 1,5 % härrör från egen verksamhet.

Svenska Kraftnäts förstärkning av stamnätet och utbyggnad av utlandsförbindelser medför ökade kostnader för elkonsumenter. Ett stamnät med högre överföringsförmåga påverkar också regionnätet som därmed också behöver förstärkas. Dessa utbyggnader kommer att pågå under flera år framåt och kostnaderna fördelas ut till de lokala elnätsföretagen via regionnätsavgifter som inkluderar avgifter för stamnätet. Vattenfall eldistributions höjning av regionnätspriserna med totalt 8,6 mkr för åren 2010 och 2011 motsvarar en höjning av det lokala elnätspriset i Eskilstuna med 6 %. Ingen höjning av elnätspriset har gjorts under 2010.

// Eskilstuna Energi och Miljö AB

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera