Skip to main content

Eskilstuna Energi och Miljö föreslår sänkt avfallstaxa 2014

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2013 12:00 CEST

De senaste årens insatser och investeringar har fram till idag gynnat miljön mer än våra taxor. För 2014 är vi glada över att kunna meddela att vi på Eskilstuna Energi och Miljö föreslår att avfallsavgifterna sänks eller bibehålls. Sänkningen beror på många små förbättringar och effektiviseringar som genomförts de senaste åren. Men även för Eskilstunabornas insatser när det gäller avfallssortering.

De allra flesta invånare kommer att få en sänkt avgift och de som kan sortera ut ännu mer kommer i de flesta fall att kunna sänka sina kostnader ytterligare.

-  Det är Eskilstunabornas insatser som varit avgörande för att göra detta möjligt. Idag källsorterar cirka 97 % av kommunens invånare sitt avfall. För att ytterligare höja andelen som sorterar har vi höjt avgiften för de som inte sorterar, säger Jörgen Björnfot, affärsområdeschef på Återvinning på Eskilstuna Energi och Miljö.

Eskilstuna är en föregångskommun som har genomfört stora förbättringar och förenklat avfallshanteringen för sina invånare. Vi behöver jobba mer med att förebygga att avfall uppstår och med att öka återanvändningen av felfria och funktionella produkter som idag kastas.


För att uppmuntra till ökad matavfallsinsamling i flerfamiljshus har Eskilstuna Energi och Miljö föreslagit att sänka avgiften till noll kronor för matavfallskärl samt tömning och behandling.

Förslaget till sänkningen är möjlig tack vare att vi har fått in bra sorterat avfall som ger oss ökade intäkter. Även mängden avfall som skickas till förbränning har minskat och ger oss därmed lägre kostnader.

Taxan för osorterat avfall höjs med 8,5 %. Syftet med höjningen är att stimulera till ökad återvinning och få de villor och fritidshus som idag inte sorterar att börja sortera sitt avfall.

- Vi lämnar även förslag på att slamhanteringskostnaden ska sänkas. Sänkningen är möjlig av två olika skäl. Det ena är att vi blir klara med inventerings- och informationsarbetet gällande slamhanteringen under 2013. Därför vill vi ta bort avgiften som vi tidigare utlovat. Det andra är att
vi har kostnadseffektiviserat transport och logistikverksamheten, säger Jörgen.

Taxan beslutas av Kommunfullmäktige i november och föreslås börja gälla från den 1 januari 2014.

Vid frågor kontakta gärna:

Cecilia Bäck, Pressansvarig, Eskilstuna Energi och Miljö AB

073-950 41 48

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.