Skip to main content

Fem procents höjning av Elnät och VA taxan 2012

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 16:10 CET

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB har idag beslutat att nedanstående höjning av Elnätpriser samt Vatten och Avloppspriser skall gälla från 1 januari 2012:

Elnät

Ett ökat avkastningskrav från ägaren på 5 mkr motsvarar en genomsnittlig höjning av elnätspriserna med 3 %. Andra påverkande faktorer är ökning av regionnätsavgiften med 2 % och ökade kapitalkostnader beroende på ett stort behov av förnyelse av anläggningar. Nättariffen höjs till 2012 med ungefär 5 %.

Anslutningsavgifterna för säkringsintervallen 35 – 100 A höjs något (35 – 63 A: från 30 000 till 32 000 kr, 80 – 100 A: 47 500 till 48 000 kr). För säkringsintervallet 16 – 25 A är avgifter oförändrade.

För en typkund lägenhet medför ändringen en ökad kostnad med 4 kr/månad, typkund villa utan elvärme 11 kr/månad och typkund villa med elvärme 26 kr/månad (priser inkl moms).

Vatten och Avlopp

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp höjs med 5 % men anläggningsavgifter hålls oförändrade. Enligt vattentjänstlagen ska VA-verksamheten bedrivas med självkostnadsprincipen och VA-taxan ska täcka nödvändiga kostnader för att producera och distribuera dricksvatten och att samla in och behandla avloppsvatten.

Anläggningsavgiften, som ska täcka kostnaderna för utbyggnad av VA-nätet, ligger i nivå med våra kostnader och hålls därför oförändrad 2012.

Budgeten för VA-verksamheten för 2012 visar att brukningsavgifterna inte täcker de kostnader de är avsedda att göra, det vill säga nödvändiga kostnader för att leverera vatten- och avloppstjänster inom vårt verksamhetsområde i Eskilstuna kommun. För att klara av uppdraget behöver brukningsavgifterna höjas med 5 % till 2012.

Med vänlig hälsning

Eskilstuna Energi och Miljö AB

 

För mer information kontakta gärna:

Sten Pettersson, Vd Elnät, Eskilstuna Energi och Miljö AB

Tel: 070-251 63 61

Carina Färm, Affärsområdeschef VA, Eskilstuna Energi och Miljö AB

Tel: 070-258 79 98

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.