Skip to main content

Miljövänliga ”gräsklippare” på återvinningscentralen Lilla Nyby – i form av fem får.

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 14:11 CEST

Sedan ett par veckor tillbaka går fem får på sommarbete på sluttäckningen på återvinningscentralen Lilla Nyby. Det är resultatet av ett samarbete med en lokal lantbrukare som behövde bete till sina djur.

 

Redan för flera år sedan började funderingarna kring ett alternativ till motordrivna gräsklippare på återvinningscentralen Lilla Nyby. Gräset på sluttäckningen behövde ständigt klippas, och Eskilstuna Energi och Miljö ville finna ett mer miljövänligt och mindre resurskrävande sätt att hålla gräset kort. Då föddes idén om att låta en grupp får beta av gräsytorna.

- Det här har varit på gång länge. Och nu fick vi äntligen till ett samarbete med en lokal lantbrukare, säger Kent Briby på Återvinning. Vi hade stora ytor av fint gräs som vi kunde erbjuda. Och fåren behövde ny betesmark.

De som ställer sig frågan om en återvinningscentral verkligen kan vara en bra plats för får, kan känna sig lugna.

- De har det riktigt bra här. De betar i en nybyggd inhägnad om en hektar och har tillgång till tak över huvudet om det börjar regna. Vi har till och med dragit vattenledningar hit upp, så att de ska ha ständig tillgång till friskt och rent vatten. Fåren tittas till både med kameraövervakning och av oss personligen varje dag, säger Kent Briby.

Men finns det inte en risk att fåren får i sig avfall eller föroreningar? De betar ju på sluttäckningen?

-Nej, det deponerade avfallet ligger nedgrävt många meter under gräsytorna, under ett flertal isolerande skikt och alla schaktmassor som används ovanför dessa är rena.

Jörgen Björnfot, affärsområdeschef för Återvinning, säger att det här bara är ett av många områden där Eskilstuna Energi och Miljö samarbetar med lantbrukare.

-Lantbruk och djuruppfödare är mycket viktiga för samhället och vi försöker på olika sätt att hitta samarbetssätt som gynnar dem, kommunen och invånarna. Att får hjälper oss att beta av växande gräs är ett exempel. Ett annat bra exempel är att vi har startat ett samarbete med lantbruk och djuruppfödare för att kunna röta gödsel och växande vall till miljövänlig biogas, säger han.

Sluttäckningen av den gamla deponin växer för varje år, vilket gör att gräsytorna blir allt större. På sikt hoppas Eskilstuna Energi och Miljö på att det ska komma ännu fler djur på sommarbete.

-Tanken är att det här samarbetet ska utvecklas, säger Kent Briby. Vi har plats för många, många fler djur. I dagsläget har vi tio lediga hektar med gräs.

 

För mer information, kontakta:

Kent Briby, gruppchef inom Återvinning på Eskilstuna Energi och Miljö, tel.nr. 070-912 10 51

 Med vänliga hälsningar,

Eskilstuna Energi och Miljö AB

Eskilstuna Energi och Miljö är Eskilstunas lokala leverantör och ägs av Eskilstuna kommun. Vi tillhandahåller el, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering på ett samordnat och ekonomiskt effektivt sätt som tar hänsyn till miljön.
För oss är det viktigt att ha sunda, trygga och pålitliga värderingar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.