Skip to main content

Undersökning inför grundförstärkning vid Hovings Malmgård

Blogginlägg   •   Jun 17, 2019 10:07 CEST

Undersökning inför grundförstärkningvid Hovings Malmgård

Planering och projektering inför grundförstärkningen av Hovings Malmgård pågår. Onsdagen den 19 juni kommer företaget Pålab på rekommendation från vår geotekniker att göra undersökningari husets källare. Syftet är att få mer information om den befintliga grundkonstruktionen som inför vår fortsatta projektering. Pålab kommer att genomföra arbetet under ungefär en vecka.