Skip to main content

Eitechs säkerhetsvecka fokuserar på fallskydd

Nyhet   •   Nov 14, 2016 10:30 CET

Under nästa vecka genomförs den andra upplagan av Eitechs årligen återkommande säkerhetsvecka. Målsättningen är att lyfta fram ett viktigt område för att skapa en god arbetsmiljö och säkra projekt- och arbetsplatser. 2015 var fokus Elsäkerhet, för 2016 blir fokusområdet Fallskydd under säkerhetsveckan som går av stapeln den 21-25 november.

- Fall från höjd innebär risk för allvarliga personskador, långa sjukskrivningar och bestående men om olyckan är framme. Samtidigt är halkning och snubbling de skadescenarion som rapporteras mest frekvent från Eitechs montörer och teknikers dagliga arbete, och orsakar även flest arbetsrelaterade sjukskrivningsfall, förklarar Susanne Häggström, arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig inom Eitech-koncernen, årets val av fokusområde.

Med liknande upplägg som föregående år omfattar säkerhetsveckan olika aktiviteter och inslag där medarbetarnas engagemang har en central och viktig roll. Genom att skapa olika forum för dialog om arbetsmiljön ökar medvetenhet och kompetens inom området, vilket sammantaget utvecklar Eitechs egna och kundernas säkerhetsarbete.

- Säkerhetsveckan är en viktig insats för att lyckas i vår strävan att skapa en mer proaktiv säkerhetskultur i hela Eitech-koncernen samt bland våra samarbetspartners och branschen i stort. Vår förhoppning är veckan ska bidra ytterligare till att vi närmar oss vår målsättning om en nollvision avseende skador och olyckor i samband med arbete – #ingaskadorpåjobbet, säger koncernchef Olle Backman.

För ytterligare information kontakta:
Susanne Häggström, Arbetsmiljö- och säkerhetsansvarig i Eitech, tfn +46 70 269 50 29, E-post: sussane.haggstrom@eitech.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy