Skip to main content

Eitech visar stark orderingång inom Power

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 08:40 CET

Eitechs Power-verksamhet inom kraftproduktion, transmission och distribution har rivstartat året med en stark orderingång. Tack vare nya uppdrag till bland annat Ellevio, E.ON Elnät, Raftsjö Vind och Göteborg Energi har Eitech flyttat fram sin marknadsposition ytterligare. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till mer än 100 miljoner svenska kronor.

- 2016 var ett bra år för Eitechs kraftverksamhet på många sätt. Det känns stimulerande att även det nya året fortsätter på den inslagna vägen med nya uppdrag om mer än 100 miljoner svenska kronor, konstaterar Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB.

Ett av Eitechs nya uppdrag omfattar utbyte av all kontrollutrustning och 10 kV ställverket i Ellevios station XT21 Hanhals som är belägen söder om Kungsbacka. Uppdraget genomförs med befintligt ställverk i drift och avser även ansvar för utbyte av apparater i 50 kV ställverket, för transformatorernas nollpunkter samt kablar och kanalisation i utomhusställverk.

Till E.ON Elnät Sverige ska Eitech bygga en ny 130/30 kV transformatorstation för vindkraftsproduktion. Stationen Jenåsen är placerad i Sundsvalls kommun, och omfattar bland annat ett nytt 130 kV ledningsfack med tillhörande mättransformatorer och kontrollutrustning. Även uppdraget till Raftsjö Vind avser byggnation av en helt ny 130/30 kV fördelningsstation lokaliserad i byn Munkflohögen cirka 5 mil norr om Östersund. Båda uppdragen är goda exempel på Eitechs sätt att sig an totalentreprenader med ansvar för hela byggprocessen till driftklar anläggning, från projektering och konstruktion till montage, idrifttagning och dokumentation.

Uppdraget till Göteborg Energi avser leverans av en nyckelfärdig 12 kV ställverksanläggning inklusive lokal kontrollutrustning för distribution placerad i befintlig station K7 Godhem i Göteborg. I uppdraget ingår även återställande av de anläggningsdelar som påverkas av projektet samt utbildning av berörd personal, provdrift och dokumentation.

- Vår kompetens och bredd inom mark & bygg, utomhusställverk samt kontrollanläggningar kommer väl till sin rätt i de nya uppdragen. Uppdrag som med sina olika förutsättningar, i både beställarkrav, teknisk omfattning och geografisk spridning, är en kvittens på Eitechs starka marknadsposition och goda renommé inom kraft, avslutar Jan Hintze.

För ytterligare information kontakta:
Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB, tfn +46 70 926 80 60, E-post: jan.hintze@eitech.se

Om Eitech

Med specialistkompetens inom elteknik skapar Eitech värde för professionella kunder inom bygg- och offentlig sektor, industri, infrastruktur och energi. Genom ansvarstagande visar Eitech vägen och levererar allt från kompletta projekt och helhetslösningar till löpande servicetjänster inom teknikområdena automation, infrateknik, installation och power. Eitech omsätter närmare 2 miljarder svenska kronor och har drygt 1 200 medarbetare från Malmö i söder till Kiruna i norr. www.eitech.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy