Skip to main content

Fortum väljer Goodtech för ombyggnation av fördelningsstation i Älvsjö

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 12:30 CEST

Goodtech har fått förtroendet att förnya och bygga om Älvsjö fördelningsstation i Stockholm åt Fortum Distribution. Ordervärdet uppgår till drygt 25 miljoner SEK.

Arbetet består i huvudsak av utbyte av hela det gamla 11kV ställverket, ny kontrollutrustning för stationen, samt renovering och reparation av stationsbyggnaden. Projektet följer Goodtechs strategiska satsning på kraft och blir ett viktigt åtagande för kraftorganisationen i Goodtechs division syd.

-  Samtliga arbeten inklusive kabelarbeten sker med hela stationen i drift, vilket ställer höga krav kunskap och erfarenhet, berättar Magnus Falkman, divisionschef Goodtech. Jag är stolt över att Fortum väljer oss som leverantör eftersom det bevisar att vi inom Goodtech har denna kompetens.

Hela den svenska energibranschen står inför betydande investeringar och därmed stora rekryteringsbehov under de kommande åren. Inom Goodtech finns ett stort antal kompetenta medarbetare inom kraftsektorn, men i och med den strategiska satsningen ökar behovet och företaget välkomnar därför ytterligare kompetens.

Fördelningsstationen i Älvsjö försörjer ca 25.000 abonnenter i Älvsjö/Örby, vilket innebär att funktion och tillgänglighet är av vikt för att upprätthålla elförsörjningen i området.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Falkman, Divisionschef Syd, tfn +46 70 675 81 00, E-post: Magnus.falkman@goodtech.se


Om Goodtech
Goodtech är ett teknikföretag som arbetar målmedvetet med att förnya och utveckla viktiga samhällsfunktioner. Genom vår kärnkompetens inom el, automation och kraft- och industrieknik bidrar vi till säkrare energiförsörjning, bättre infrastruktur och effektivare och miljövänligare produktion.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera