Ejendals tillkännager ny ägarstruktur och VD

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 16:26 CET

Ejendals, som sedan 1949 erbjudit expertlösningar på hand- och fotskyddsmarknaden, tar nu nästa steg mot att bli europeisk marknadsledare. Beslutet understryker bolagets fokus på lönsam tillväxt och stöds av en ny organisationsstruktur, inklusive en ny VD.

De viktigaste förändringarna som bidrar till att förbereda företaget för framtida möjligheter och utmaningar är:

Ny ägarstruktur
Per-Olof Ejendal har överlåtit ägarskapet i koncernen till sina barn, Marcus och Carolina Ejendal. Marcus kommer att äga majoriteten av aktierna och rösträtten. I och med förändringen kommer Per-Olof inte längre att ha någon officiell roll i organisationen men han har med sin drivkraft varit instrumentell för att utveckla Ejendals till det företag det idag är med en stark marknadsposition och välkända varumärken – TEGERA® och JALAS®.

Ny styrelseordförande
Marcus Ejendal tar över rollen som styrelseordförande. Hans första fokus är att rekrytera en extern styrelse. ”Jag är väldigt glad att vi nu sätter struktur och ledarskap på plats för att ta företaget till nästa nivå. Jag har fullt förtroende för att Fredrik Sand (ny VD), och ledningsgruppen kommer att utveckla bolaget vidare mot de högt uppsatta affärsmålen.”

Ny verkställande direktör
Fredrik Sand har blivit befordrad till verkställande direktör. Fredrik har senast innehaft befattningen som CFO för Ejendals och har dessförinnan arbetat i ledande befattningar hos SSAB och Atlas Copco Secoroc. ”Jag är ödmjuk inför den här fantastiska möjligheten. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans för att förverkliga vår vision och leda organisationen till nästa kapitel. Vi kommer bygga en global organisation som utmanar våra konkurrenter och där vi tar en marknadsledande position. Tillsammans har vi passion, drivkraft och engagemang för att ta Ejendals framåt.”

För ytterligare information hänvisas till www.ejendals.com

För frågor från press och media, vänligen kontakta:

Fredrik Sand, CEO

+4624736058

Ejendals är ett svenskt företag som genom generationer har utvecklat, marknadsfört och sålt högkvalitativa produkter inom hand- och fotskydd. Handskar, skor och övriga produkter är designade och utvecklade i nära samarbete med kunder och i egna laboratorier, för att säkerställa den bästa kvaliteten av säkerhet, hållbarhet och komfort. Ejendals erbjuder ett skyddskoncept som inkluderar högkvalitativa produkter, utbildningsprogram och skyddsinspektioner. Företaget har runt 330 anställda och kunder i 20 länder. Ejendals fortsätter att växa för att kunna erbjuda allt fler kunder innovativa produkter och verka för en säkrare arbetsdag med noll skador på händer och fötter.  

Ejendals, som sedan 1949 erbjudit expertlösningar på hand- och fotskyddsmarknaden, tar nu nästa steg mot att bli europeisk marknadsledare. Beslutet understryker bolagets fokus på lönsam tillväxt och stöds av en ny organisationsstruktur, inklusive en ny VD.

Läs vidare »

Smidjegrav Arena blir Jalas Arena

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 08:20 CEST

Ejendals AB har fått Volvo Cars Quality Excellence Award

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 15:16 CEST

Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals, säger: “Vi på Ejendals är mycket stolta över utmärkelsen, som också är en bekräftelse på vårt hårda arbete för att upprätthålla en hög kvalitet inom hand- och fotskydd. Det visar också på vårt fina arbete med kunden, där vi bland annat utvecklat specifika produkter med fokus på hög säkerhet, komfort och ergonomi och utbildningar utifrån Volvo Cars behov”.
Kjell-Åke Eriksson, Vice President Indirect Purchasing, Volvo Cars. Säger: ”Samarbetet mellan Ejendals, som VQE-leverantör, och Volvo Cars är en viktig faktor i att tillhandahålla högkvalitativa produkter och tjänster som uppfyller och överträffar våra kunders förväntningar. Utmärkelsen är början av vår gemensamma strategiska resa mot noll kvalitetsfel för att minska skador på händer och vi gratulerar Ejendals AB till en välförtjänt VQE Award”.

Ejendals har samarbetat med Volvo Cars sedan många år och VQE inrättades av Volvo Cars 2012. Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals, säger: ”Den här typen av utmärkelse är ett av de största erkännandena vi kan få och bekräftar att vi levererar med hög kvalitet. Kraven från Volvo är höga när det gäller personlig skyddsutrustning och detta är ett bevis på att vi har lyckats”.
Priset överlämnades vid en ceremoni på Volvo Cars i Göteborg, 25 januari 2016 och mottogs av Jan Lundmark, Sales Director, Ejendals, samt Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals.Kontaktpersoner:
Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals AB
Mobil: +46 (0)70-311 50 33
Jan Lundmark, Sales and Marketing Director, Ejendals AB,
Mobil: +46 (0) 70 222 46 00


VOLVO CARS QUALITY EXCELLENCE AWARDS (VQE)
Volvo Cars Quality Excellence Award (VQE) delas sedan 2012 årligen ut till ett antal leverantörer som Volvo Cars uppmärksammar för att ett stark samarbete mellan Volvo och deras samarbetspartners. VQE leverantörer är noggrant utvalda genom en gedigen urvalsprocess där utvalda frågeställningarställs till interna kunder hos Volvo Cars. Därefter sker en audit på plats hos leverantören under en dag. Faktorer som produktkvalitet, logistik och produktutveckling utvärderas också tillsammans med ”mjuka värden” såsom arbetsmiljö, uppförandekod och produktansvar.
 

OM EJENDALS
Ejendals är ett svenskt företag som genom generationer har utvecklat, marknadsfört och sålt högkvalitativa produkter inom hand- och fotskydd. Handskar, skor och övriga produkter är designade och utvecklade i nära samarbete med kunder och i egna laboratorier, för att säkerställa den bästa kvaliteten av säkerhet, hållbarhet och komfort. Ejendals erbjuder ett skyddskoncept som inkluderar högkvalitativa produkter, utbildningsprogram och skyddsinspektioner. Företaget har runt 350 anställda och kunder i 20 länder. Ejendals fortsätter att växa för att kunna erbjuda allt fler kunder innovativa produkter och verka för en säkrare arbetsdag med noll skador på händer och fötter.

Ejendals AB i Leksand, har fått äran att ta emot det hedersvärda priset Volvo Cars Excellence (VQE). Utmärkelsen är ett bevis på att Ejendals är en av de bästa leverantörerna i branschen.

Läs vidare »

Ejendals AB achieves honorable Award by Volvo Cars

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2017 15:13 CEST

“We are very proud to achieve this award, it´s a confirmation of our hard work to restrain a high quality within hand- and foot protection. It also proves our close cooperation with our customer; where we together have developed modern products and provided education to Volvo Cars. Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals says: “Focus has been on high quality in safety, comfort and ergonomics”.


Kjell-Åke Eriksson, Vice President Indirect Purchasing, Volvo Cars says: “The partnership between the VQE suppliers and Volvo Cars is a key enabler in providing high quality products and services that meet and exceed our customer´s expectations. The VQE Award is the start of our joint strategic journey towards zero quality injuries and we congratulate Ejendals AB to a well-deserved VQE Award.


Ejendals AB and Volvo Cars have collaborated for many yearsand Volvo Cars begun with the VQE Award 2012. Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals says: “This kind of award is one of the biggest approval we can get and it also confirms that we deliver what we promise. The expectations from Volvo is set high when it comes to personal protective equipment, and this shows that we succeeded”.

Ejendals AB received the VQE Award at a ceremony held in Gothenborg, January 25th and it was attended by Jan Lundmark, Sales Director, Ejendals, and Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals.

CONTACTS
Mattias Fältman, Key Account Manager, Ejendals AB
Cell +46 (0)70-311 50 33
Jan Lundmark, Sales and Marketing Director, Ejendals AB,
Cell +46 (0) 70 222 46 00

VOLVO CARS QUALITY EXCELLENCE AWARD (VQE)

The Volvo Cars Quality Excellence Award (VQE), first presented in 2012, is given out annually to encourage strong relationships between Volvo and its suppliers. VQE suppliers are selected following an extensive nomination and review process in which key questions are posed to internal customers within Volvo Cars. It is followed by a one-day, on-site audit at the suppliers’ premises. In addition to criteria such as product quality, logistics and product development, Volvo also evaluates “soft factors” such as the work environment, code of conduct and handling of product liability issues.

ABOUT EJENDALS

Ejendals is a Swedish company with a 100-year heritage of developing and manufacturing high-quality hand and foot protection for demanding professionals. Its gloves, shoes and other products are designed and developed in close collaboration with both customers and researchers to ensure the highest level of safety, durability and ergonomics. Guided by a vision of Zero Injuries, it offers a comprehensive Safety Concept that includes high-quality products, training programs and safety inspections – all to reduce worksite accidents. With a staff of approximately 330 professionals and customers in 20 countries, Ejendals continues to team up with customers to provide innovative products that ensure a safer day with zero injuries to hands and feet.

Ejendals AB in Leksand, Sweden, has fulfilled all Volvo Cars Excellence (VQE) requirements and therefore achieved the honorable VQE Award by Volvo Cars. The VQE status is a proof of the supplier being amongst the best in the industry.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Acting Head of marketing
  • metcliuwndlaa.udpemorjbjonmxs@loejgkengudamjlsye.cnqomtx
  • 0725299030

Om Ejendals AB

Arbetshandskar och skyddsskor

Ejendals är ett svenskt företag som genom generationer har utvecklat, marknadsfört och sålt högkvalitativa produkter inom hand- och fotskydd. Handskar, skor och övriga produkter är designade och utvecklade i nära samarbete med kunder och i egna laboratorier, för att säkerställa den bästa kvaliteten av säkerhet, hållbarhet och komfort. Ejendals erbjuder ett skyddskoncept som inkluderar högkvalitativa produkter, utbildningsprogram och skyddsinspektioner. Företaget har runt 330 anställda och kunder i 20 länder. Ejendals fortsätter att växa för att kunna erbjuda allt fler kunder innovativa produkter och verka för en säkrare arbetsdag med noll skador på händer och fötter.

Adress

  • Ejendals AB
  • Limhagens Industriområde
  • 793 21 Leksand
  • Sweden

Länkar