Skip to main content

Rundabordssamtal Tjänstefiering

Nyhet   •   Feb 26, 2019 10:13 CET

Välkommen till Ekan Management där du får njuta en god frukost och samtidigt delta i ett intressant samtal om tjänstefieringens möjligheter att nå starkare kundrelationer, förutsägbara intäkter samt ökad konkurrenskraft.

Mellan 70-80 % av etablerade företag inom tillverkande industri funderar idag på hur man skall dra nytta av möjligheterna med tjänstefieringen samtidigt som nya företag skapar innovativa kombinationer av nya affärsmodeller, tjänster och produkter.

Vi diskuterar de viktigaste delarna som behöver vara på plats för att lyckas och hur redan etablerade företag kan angripa utmaningarna och möjligheterna med att tjänstefiera sina erbjudanden.

Är du intresserad av att lära dig mer inom området och diskutera utmaningar och möjligheter med personer som står inför liknande utmaningar är du välkommen till Ekan Management för rundabordssamtal den 2:a april.

Samtalet leds av Patrik Durvik från Ekan Management som delar med sig av tips och idéer samt ger exempel på framgångsrika företag som skapat innovativa affärsmodeller för att leverera kontinuerliga kundvärden.

Varmt välkommen med din anmälan!

Tid: 2 april, klockan 08:00 - 10:30

Plats: Ekan Management, Lasarettsgatan 6 Göteborg

Anmälan: Via mail till margarita.stolarova@ekan.com

KORT OM EKAN MANAGEMENT

Ekan Management är ramavtalsleverantör till statliga myndigheter, stiftelser och bolag, landsting och kommuner avseende tjänster för såväl verksamhetsutveckling och styrningsfrågor för organisationer som tjänster för utveckling av chefer, ledare, ledningsgrupper samt medarbetargrupper.

Vårt förhållningssätt bygger på att ledarskap och medarbetarskap går hand i hand med god verksamhetsstyrning, effektiva processer och arbetssätt. Vi har under vår drygt 30-åriga historia arbetat med dessa frågor i nära 2000 genomförda uppdrag. Vi tar avstamp i det skandinaviska ledarskapet. Det innebär bl.a. att vi tror på att involvera medarbetare i beslutsprocesser och verkar för en styrning och kultur präglad av tillit och frihet under ansvar.