Skip to main content

Ekan upphandlar fastighetssystem för Stockholms stads bostadsbolag

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 12:45 CEST

Ekan Management genomförde under 2013 en förstudie för Stockholms stads bostadsbolag avseende nytt fastighetssystem. Ekan har nu fått fortsatt förtroende att som oberoende konsulter projektleda upphandlingen av nytt fastighetssystem och förbereda den kommande implementeringen i ett samverkansprojekt mellan bolagen. Fastighetssystemet skall utgöra ett effektivt framtida verksamhetsstöd i bolagens fastighetsförvaltning och möjliggöra e-tjänster för de boende i enlighet med stadens målsättning.

Stockholm stads kommunala bostadsbolag består av Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Bolagen omsätter ca 7 mdkr och har tillsammans ett fastighetsvärde på 111 mdkr. Bolagens över 1 000 anställda arbetar för att 150 000 stockholmare skall ha ett väl fungerande och attraktivt boende. Satsningarna på nybyggnation är omfattande och kommande år skall mer än 1 000 nya bostäder byggas varje år.

Ekan Management har mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Som oberoende rådgivare har Ekan stöttat många privata och offentliga kunder med välstrukturerade inköp och införande av fastighetssystem i syfte att effektivisera verksamheten och öka kundnyttan. Fastighetssystem utgör stöd till processer för fastighetsinformation, uthyrning, avtalshantering, fakturering, fastighetsskötsel, underhållsplanering, driftåtgärder, projekthantering och energieffektivisering. Fastighetsbranschens systemfokus har på senare år inriktats mot kundorientering, miljöfokus, mobila arbetssätt, e-tjänster, ärende-/dokumenthantering, BIM och statistisk analys.

Kontaktperson Familjebostäder: Frank Strand, stabschef, frank.strand@familjebostader.com

Kontaktperson Ekan Management: Mia Svenheden, uppdragsansvarig/projektledare mia.svenheden@ekan.com


Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet.