Skip to main content

Välkommen på lansering av Energisvenska – ett läromedel i svenska för utländska energiexperter

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 08:00 CET

Om Energisvenska

Vilka saker ska en ronderare i ett kraftvärmeverk vara uppmärksam på? Vad betyder förkortningarna på ett driftbevis? Vad heter adjektivformerna av de fyra väderstrecken?

Energibranschen behöver kompetens men har högt ställda krav på svensk språkförståelse. Energisvenska är ett verktyg framtaget för att underlätta inträdet i branschen för utländska energiexperter. Genom läsförståelse, diskussionsövningar, hörövningar, grammatik- och skrivövningar baserade på språket som talas på Energiföretagen Sveriges medlemsföretag är läromedlet ett ypperligt verktyg för utländska energiexperter som ska lära sig svenska med målsättningen att jobba inom energibranschen.

Nu vill vi bjuda in dig på lanseringstårta, presentation av läromedlet och givetvis ett exemplar av boken. Vi lovar dessutom att du får möjlighet att mingla med någon du inte träffat tidigare och i bästa fall lära dig något som du inte tidigare kände till.
När och var

Datum: onsdagen den 1 april
Tid: 14.30-16.00
Var: Energiföretagen Sverige, Olof Palmes gata 31, Stockholm
Sista dag för anmälan är den 25 mars.

Anmäl dig här

Varmt välkommen!

Elin Fellers
Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Telefon: 08-677 26 93
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se

Fakta

Energiföretagen Sverige har drivit projektet Välutbildade nyanlända sedan 2015.

De huvudsakliga målsättningarna är att synliggöra den kompetens som finns bland gruppen nyanlända, stärka svenskkunskaperna samt främja användningen av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Läromedlet Energisvenska, som är ett av flera pågående delprojekt, vänder sig till alla som erbjuder yrkessvenska. Det ska integreras i snabb- och jobbspår inom energi och ska vara ett stöd för energiföretag som är innovativa i sin kompetensförsörjning och vill främja språkutvecklingen bland medarbetarna.

Energibranschen i Sverige sysselsätter drygt 68 000 personer, fördelat på 1 000 företag och det är en bransch som både växer och står inför stora förändringar.

SCB:s långsiktiga prognoser visar att det år 2030 kommer att saknas 100 000 teknikutbildade, framförallt ingenjörer men också nära 50 000 yrkesutbildade. Förmågan att kunna attrahera nya medarbetare med rätt kompetens är således oerhört viktigt för alla energiföretag.

För att kunna säkra kompetensförsörjningen behöver energibranschen positionera sig som en attraktiv bransch att jobba i. Att bli en bransch fler väljer att söka sig till och få fler att känna sig hemma i. En bransch som tillvaratar och utvecklar kompetens.

Projektet Välutbildade nyanlända är ett led i det arbetet och drivs med stöd av arbetsgivarorganisationerna och flera av fackförbunden och finansieras till största del av statliga främjandemedel.