Skip to main content

Energikontor Norr fortsätter stötta företag i Norrbotten och Västerbotten som vill energieffektivisera

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 06:30 CET

Ett förlängt samarbete mellan energikontoren och Energimyndigheten i projektet Regionala Noder innebär fortsatt stöttning till företag som vill energieffektivisera. Sedan 2015 har vi på energikontoret samarbetat med Energimyndigheten för att få fler små och medelstora företag att energieffektivisera. Genom projektet har vi hjälpt företag att komma igång.

Arbetet har skett genom att informera företag om fördelarna med energieffektivisering, och att berätta om de stöd som finns att söka hos Energimyndigheten.Samt att vara ett stöd före, under och efter ansökan av dessa.

Projektet fortsätter vidare

Projektet skulle ha avslutats vid slutet av 2017, men kommer nu att få en fortsättning fram till 2020. Fokus för den nya perioden blir tätare samarbeten både med företag, organisationer och andra projekt som stödjer energieffektivisering i små och medelstora företag.

”Vi ser fram emot fortsättningen av projektet Regionala Noder eftersom vi ser att det har bidragit starkt till en ökad energieffektivisering och energimognadsgrad hos de deltagande företagen, både i Norrbotten och Västerbotten. Den Regionala Noden har kunnat bistå företagen med handfast och konkret stöd för att starta upp ett internt energieffektiviseringsarbete som lett till många goda effekter som exempelvis minskad energianvändning och minskade kostnader. Många av företagen som vi har haft kontakt med har varit positivt överraskade av det kostnadsfria stöd som de har fått ifrån Energikontor Norr. Det har stärkt vår roll mot företagen och näringslivet i våra regioner", säger Isabella Katsimenis, projektledare Regionala Noder på Energikontor Norr.

Vi ser nu fram emot fler samarbeten med företag som vill energieffektivisera och att få visa på fördelarna med att ha kontroll på sin energianvändning. Att veta var energin nyttjas är ett viktigt steg. Och det finns möjlighet för företag att få upp till 50 000 kronor i stöd för att genomföra en kartläggning av sin energianvändning och få förslag utifrån den egna verksamheten på åtgärder. Många företag är redan igång och för dessa finns ytterligare stöd att söka för att ta arbetet vidare.

Är du intresserad av att energieffektivisera ditt företag eller vill veta mer om vilket stöd vi kan ge? Tveka inte att kontakta oss.

Regionala noder

Projektet Regionala noder medfinansieras av EU genom det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom projektet stöttar Energimyndigheten i samverkan med energikontorensmå och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning. Detta stödjer övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer på www.energimyndigheten.se/smf

Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy