Skip to main content

Ta del av nya erfarenheter och möjligheter för energilösningar i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 08:27 CET

Den 31 januari kommer Energikontor Norr och projektet Gröna energiinvesteringar att hålla i ett seminarium kring hållbara energilösningar och energiinvesteringar på Luleå Tekniska Universitet. Två av de saker som kommer att presenteras för deltagarna under dagen är information kring säsongslagring av energi samt den rapport som Luleå Tekniska Universitet har tagit fram som handlar om möjligheter och hinder för en grön energiomställning i Norrbotten.

Säsonglagring är en relativt outnyttjad energilösning i Sverige, trots att vi har ett väldigt gynnsamt klimat för det. Energikontor Norr har tittat på säsongslagring av solvärme och möjligheterna för investeringar i denna typen av lösning för Norrbotten – för olikt från vad många tror så har vi gott om solenergi även i norra Sverige.

I Luleå Tekniska Universitets rapport ”Möjligheter och hinder för en grön energiomställning – erfarenheter från andra regioner med lärdomar för Norrbotten” hittar vi intressanta studier som rör energiinvesteringar och de betydande faktorerna runtomkring. De finansiella marknaderna för investeringar med stor påverkan på samhället är idag under utveckling och gröna energiinvesteringar utgör ett av de absolut viktigaste utvecklingsområdena. I rapporten kartlägger LTU marknadsmöjligheterna och förutsättningarna för framtida investeringar av energilösningar i Norrbotten.


Så investerar vi smart i vår region!
Ett seminarium om hur vi skapar hållbara energiinvesteringar i Norrbotten

Tid: 9.30-15.00
Plats: A-huset, sal A3101A, Luleå Tekniska Universitet


Energikontor Norr är en oberoende kompetensresurs utan egna vinstintressen med uppgift att öka andelen förnybar energi, hushålla med energi och naturresurser och bidra till hållbar utveckling. Energikontor Norr ägs av de 14 kommunerna i Norrbotten samt Region Norrbotten. Vårt energikontor ingår i ett nätverk av 15 svenska och cirka 400 lokala och regionala energikontor i EU. Vi har vi ett huvudkontor i Luleå samt ett projektkontor i Umeå och på våra kontor arbetar ca 15 engagerade medarbetare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy