Skip to main content

Äldreomsorgen satsar på kulturupplevelser

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 09:32 CEST

Region Skåne har beslutat att tilldela Ängelholms kommun bidrag för Projekt DÅ-tid/NU-tid, en satsning som ska öka delaktigheten i kulturlivet på äldreboenden i kommunen.

Region Skåne har beslutat att bevilja Ängelholms kommun 150 000 kronor i bidrag för kultur i vården. Bidraget kommer att gå till Projekt DÅ-tid/NU-tid, en satsning som ska öka kontakten mellan äldreomsorgen, lokala kulturföreningar, anhöriga och volontärer.

DÅ-tid/NU-tid har bland annat som mål att lyfta och knyta an till de äldres minnen samt att höja medvetenheten om kulturens roll inom äldreomsorgen. Projektet, som är ett samarbete mellan flera av kommunens verksamheter, är kopplat till folkhälsoplanen där just äldre pekats ut som en prioriterad målgrupp.

Projektet bygger på en stor bredd av insatser, exempelvis kommer anhörigkonsulenter och kulturombud utbildas av kommunens konstpedagog. Tillsammans kommer de göra besök inom äldreomsorgen för att inleda samtal kring konst och kultur, i detta arbete kommer även Konstfrämjandet Skåne delta. Som en del i projektet kommer även workshops anordnas tillsammans med Ängelholms hemslöjdsgille, och en dialog om möjligheten att samarbeta med de lokala hembygdsföreningarna förs redan.

- Vi är väldigt glada över bidraget, det gör det möjligt för oss att sätta guldkant på tillvaron för våra äldre, med projektet kommer de både få minnas den kultur som varit och ta del av den samtida kulturen, säger Eva Sällström, verksamhetschef för Särskilt boende.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.