Skip to main content

Ängelholm först i Sverige att återvinna pappershanddukar på skolor

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2019 07:00 CEST

Pappershanddukarna samlas in genom separata papperskorgar på toaletterna.

Ängelholms kommun ska införa ett system för återvinning av pappershanddukar på tre utvalda skolor. Anledningen är att minska kommunens miljöpåverkan. Faller projektet väl ut ska återvinningssystemet införas inom alla kommunens verksamheter. 

– Leverantören vi arbetar med är de enda på marknaden som arbetar med att återvinna pappershanddukar. Därför vet vi att våra skolor kommer vara först i Sverige när vi inför systemet i höst, säger Pia Radil, som är lokalvårdschef på Ängelholms kommun.

Med återvinningssystemet Tork PaperCircle kommer det finnas separata papperskorgar för pappershanddukar på toaletterna. När papperskorgarna töms av städpersonalen samlas pappershanddukarna in och förvaras lokalt på Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s (NSR) anläggning innan de fraktas vidare till Göteborg för att återvinnas till nya mjukpappersprodukter. Transporterna till Göteborg kommer ske fyra gånger per år.

De utvalda skolorna är Rönnegymnasiet, Toftaskolan och Ekens förskola. Återvinningssystemet kommer också att införas på Ängelholms stadshus. Genom införandet av Tork PaperCircle förväntas kommunens koldioxidavtryck minska med 40 %* jämfört med den nuvarande avfallshantering samtidigt som restavfallet minskar med 20 %.

– Det är mycket papper vi pratar om. Bara från Rönnegymnasiet och Toftaskolan kommer vi skicka 5 000 kg pappershanddukar till återvinning istället för att allt ska bli avfall, säger Pia Radil.

Även Robin Pehrsson, miljöstrateg på Ängelholms kommun ser fram emot att systemet införs.

– Förutom att vi minskar kommunens koldioxidavtryck är detta också ett sätt att öka den allmänna medvetenheten om att vi alla behöver minska vår klimatpåverkan, säger Robin Pehrsson.

Faller projektet som förväntat väl ut, är tanken att återvinningssystemet ska införas på alla kommunens toaletter.

*Resultat av en livscykelanalys (LCA) utförd av Essity Tork och verifierad av IVL, Miljöforskningsinstitutet, Ltd 2017, där de undvikna processerna har beaktats.
Läs mer om Tork PaperCirle på
https://www.tork.se/om-tork/hallbarhet/tork-papercircle/

För frågor kontakta Pia Radil, Lokalvårdschef, Ängelholms kommun.
Telefon 0431-469060
E-post: pia.radil@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.