Skip to main content

Ängelholms kommun får drygt 8 miljoner i EU-bidrag för medarbetarutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2015 13:57 CET

Ängelholms kommun får drygt åtta miljoner kronor i EU-bidrag till utbildningsinsatser för medarbetare och chefer i kommunen. Satsningen är en fortsättning på kommunens arbete med att skapa en unik kommunorganisation med fokus på snabbare och bättre service till medborgarna.

Pengarna kommer från Europeiska socialfonden som är ett EU verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Tack vare bidraget kommer Ängelholms kommun bland annat kunna genomföra ytterligare utbildningsinsatser om kommunens agila arbetssätt för samtliga medarbetare och chefer. Kommundirektör, Lilian Eriksson gläds över den beviljade ansökan.

- Grunden i vår nya organisation är att Ängelholms kommun ska bli effektivare i servicen till kommunens invånare och en viktig bit för att nå dit är att ge fördjupad kompetens och gemensam förståelse kring det agila arbetssättet till alla våra medarbetare.

Ett agilt arbetssätt innebär att medarbetare, inte minst med olika kompetenser, kommunicerar och samverkar i en stor utsträckning med medborgarens bästa i fokus. Tanken är att skapa en organisation som är lättrörlig, anpassningsbar och flexibel utifrån medborgarnas behov och förändringar i omvärlden.

Ängelholms kommun införde nuvarande organisation 1 januari 2015. Så väl den politiska som tjänstepersonsorganisationen är ny sedan årsskiftet.

Utöver kommunens medarbetare kommer ett antal arbetssökande hos arbetsförmedlingen delta i utbildningarna. Tanken är att framförallt unga och nyanlända ska få en möjlighet till kompetenshöjning samtidigt som de får en möjlighet att knyta kontakter med kommunen och dess medarbetare. Dessutom kommer en projektmedarbetare att anställas från ovan nämnd grupp. Utöver arbetssökande kommer även personal från Ängelholms näringsliv, Ängelholmshem och lokalpolisen Kulla Bjäre delta i utbildningsprogrammet.

Under 2016 kommer en projektorganisation skapas och analys samt planering av utbildningsinsatserna genomföras. Själva utbildningarna genomförs under 2017.

För mer information vänligen kontakta

Lilian Eriksson

Kommundirektör

Ängelholms kommun

0431 – 870 00

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se