Skip to main content

Ängelholms kommun inför digitala signeringslistor för ökad patientsäkerhet

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 13:28 CEST

Nu ska Ängelholms kommun gå över till att signera medicinering och rehabilitering digitalt istället för på papper. Med pilotprojektet Digitala signeringslistor som startar den 1 oktober förväntas avvikelserna med signeringar minska med 90 procent på kommunens vård- och äldreboenden.

Idag signeras medicinering och rehabiliteringsinsatser på papper som förvaras i pärmar på kommunens vård- och äldreboenden. När personalen ger medicin åt en patient dokumenteras detta genom att sjuksköterskan signerar att medicineringen har utförts. Men när signeringslistorna samlas in varje månad upptäcks ibland att det saknas signeringar. Om en signering saknas kan det betyda att en patient har fått fel medicin eller kanske att patienten inte har fått någon medicin alls. Och har avvikelsen inte skett inom de närmaste dagarna är det svårt att utreda varför signeringen inte har gjorts.

– Detta är ett känt problem som vi hittills har försökt lösa genom kompetensutveckling och löpande informationsinsatser. Men nu finns äntligen digitala lösningar på marknaden där vi nu ska testa en lösning i liten skala. Därefter ska vi utvärdera och upphandla ett system som ska ersätta all analog signering på våra vård- och äldreboenden, säger Björn Klemedsson, tillförordnad verksamhetschef samt projektledare för Digitala signeringslistor på Ängelholms kommun.

Under pilotprojektet med digitala signeringslistor som startar den 1 oktober ska den digitala lösningen testas på Hemsjukvårdsområde Nord och gruppbostäderna på Västersjögatan, Skörpabäcken, Flyingegatan och Norrängen. Då kommer personalen att signera med hjälp av en app i en surfplatta eller i tjänstetelefonen. För en patient som till exempel ska ha sin medicin mellan klockan 7 och 9 på morgonen kan signeringen endast göras under det aktuella tidsspannet. Har signeringen inte gjorts skickas en påminnelse till personalen och ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

– Eftersom systemet kommer påminna oss om en avvikelse får vi en chans att göra något åt det vilket ökar säkerheten för patienten samtidigt som vi kan lägga vår tid på det vi ska göra istället för att skriva avvikelserapporter som ska utredas, säger Björn Klemedsson.

Pilotprojektets slutdatum är satt till den 15 januari.

För frågor kontakta:
Björn Klemedsson
Projektledare samt tillförordnad verksamhetschef för uppdrag och stöd inom huvuduppdrag Hälsa
E-post: bjorn.klemedsson@engelholm.se
Telefon: 0431-870 00

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.