Skip to main content

Ängelholms kommun inför digitala trygghetslarm

Pressmeddelande   •   Jan 07, 2016 15:05 CET

Med start 2016 kommer Ängelholms kommun att byta ut alla kommunens trygghetslarm mot nya digitala larm.

Digitala trygghetslarm är bättre anpassade till dagens teknik och infrastruktur och alla kommuner i Sverige kommer därför att behöva gå över till digitala trygghetslarm för att fungera säkert även i framtiden. Det finns även andra fördelar med de digitala larmen då de till exempel kan testas fler gånger per dygn och är säkrare vid elavbrott.

– Vi hoppas att bytet ska gå så smidigt som möjligt. Våra duktiga medarbetare ska byta ut larmen hos över tusen kunder så bytet kommer att ske successivt, ett geografiskt område i taget. Ambitionen är att alla larm ska vara utbytta till sommaren, säger Lottie Ekberg, enhetschef för trygghetsjouren på Ängelholms kommun.

Skillnaderna mellan de olika larmen är framförallt tekniska och för användaren kommer de nya trygghetslarmen fungera på samma sätt som nuvarande larm. Inför bytet från analoga till digitala trygghetslarm görs även en uppdatering av hela larmcentralen vilket innebär större trygghet för alla kunder.

– Nu väntar vi bara på att få den sista tekniken på plats för att sedan kunna börja boka in tid för byte med de första kunderna. Alla våra kunder kommer att få ett utskick i brevlådan med information om de nya larmen, säger Lottie Ekberg.

Ny taxa från den 1 mars 2016
Från och med den 1 mars 2016 betalar alla kunder med trygg­hetslarm i Ängelholms kommun samma taxa. Den nya taxan är 300 kr per månad.

Mer information
Mer informationen om införandet av digitala trygghetslarm i Ängelholms kommun finns på www.engelholm.se/trygghetslarm. Där har vi bland annat samlat vanliga frågor och svar om vad bytet innebär för kunder med trygghetslarm i Ängelholms kommun.

Kunder med frågor om de nya larmen hänvisas till kommunens Äldrelots, tel. 0431-46 80 80

Kontakt
Lottie Ekberg, enhetschef trygghetsjouren, Ängelholms kommun
Tel. 0431-870 00

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se

Bifogade filer

PDF-dokument