This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Elle Olsson är badmästare i Ängelholms kommun och initiativtagare till ansökan om certifiering om vattensäker kommun.
Elle Olsson är badmästare i Ängelholms kommun och initiativtagare till ansökan om certifiering om vattensäker kommun.

Pressmeddelande -

Ängelholms kommun utsedd till vattensäker kommun

Säkerhetsutbildad personal på alla badanläggningar, information om vattensäkerhet och möjlighet för invånare att låna vattensäkerhetsutrustning. Det är några av skälen till att Ängelholms kommun blivit certifierad som vattensäker kommun av Svenska Livräddningssällskapet.

Under onsdagen fick Ängelholms kommun ta emot utmärkelsen "Vattensäker kommun" från Svenska Livräddningssällskapet i samband med konferensen Vattensäkerhet 2020 i Helsingborg.

– Vi har ett väl fungerande samarbete och goda rutiner mellan olika enheter och aktörer i kommunen för att få med alla aspekter vad gäller vattensäkerhet. Certifieringen är ett bevis på att vi gör ett bra arbete. Vi fortsätter att sträva efter att bli ännu bättre för att förhindra vattenolyckor och rädda liv, säger Elle Olsson, badmästare i Ängelholms kommun samt initiativtagare till ansökan om certifiering hos Svenska Livräddningssällskapet.

I Ängelholm finns en vattensäkerhetsgrupp med bland annat deltagare från kommunens olika enheter och Räddningstjänsten. Tillsammans arbetar gruppen kontinuerligt med utveckling och förbättringar för att öka vattensäkerheten i kommunen.

–Det är viktigt att alla i Ängelholm ska känna sig säkra när de badar eller vistas vid vatten. För att säkerställa detta har vi bland annat skyltar med säkerhetsinformation, säkerhetsutbildad personal på våra badanläggningar och havslivräddare på stränderna under badsäsongen. Vi lånar också ut flytvästar, säger Elle Olsson.

Information om vattensäker kommun på Svenska Livräddningssälskapets webbplats

Information om konferensen Vattensäkerhet 2020

Kontaktperson
Elle Olsson
​​Badmästare, Ängelholms kommun
​Telefon: 0431 - 870 00
​​E-post: elle.olsson@engelholm.se


Ämnen

Taggar

RegionerKilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.
Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt