Skip to main content

​Ängelholms säkerhetsarbete på topp

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 15:51 CEST

Ängelholms kommun har idag fått en utmärkelse för sitt arbete kring hot, hat och våld mot förtroendevalda. Det skedde på Demokratidagen som arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting som också står bakom utmärkelsen. I motiveringen står att kommunen arbetar systematiskt i nära samarbete med de förtroendevalda.

Sedan 2014 arbetar kommunen systematiskt och förebyggande med säkerhet för förtroendevalda. Det finns en säkerhetsorganisation där alla partier ingår, det finns framtagna rutiner som alltid tillämpas vid fullmäktigesammanträden och i andra offentliga sammanhang och de förtroendevalda utbildas löpande.

– Som förtroendevald är det inte ovanligt att man ställs inför svåra beslut. Förutom att man som person inte ska behöva känna sig otrygg är det viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att man också känner att man vågar fatta svåra beslut när det krävs, säger Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens säkerhetschef Jan Klauser känner sig hedrad över utmärkelsen och understryker att det yttersta syftet med säkerhetsarbetet för de förtroendevalda är att värna om demokratin.

– Likväl som vi ska ta hand om våra medborgare ska vi ta hand om våra förtroendevalda så att de kan utöva sitt arbete i sann demokratisk anda, säger Jan Klauser.

Även om det mesta av säkerhetsarbetet är förebyggande måste det finnas förutsättningar för snabba åtgärder om en akut situation skulle uppstå. Inom varje parti finns därför en tydlig uttalad struktur för hur information om ett potentiellt hot ska nå fram till rätt personer.

– Det är egentligen inte så svårt, det handlar om att vi hela tiden gör riskbedömningar och att vi alla vet vilka åtgärder man ska vidta i en situation. Det allra mesta tar vi själva hand om men skulle vi behöva förstärkning har vi ett mycket bra samarbete med polisen säger Jan Klauser.

SKL:s motivering
”Ängelholms kommun har byggt en systematik kring sitt arbete med att förebygga och omhänderta hot, hat och våld mot förtroendevalda. De har ett systemstöd i sitt arbete där händelser och åtgärder rapporteras. De har också byggt ett nära arbete med de politiska partierna i kommunfullmäktige, så att roller och ansvar kan tydliggöras.”

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.