Skip to main content

Beslut om nytt sätt att handlägga bistånd och planera hemtjänst

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 16:26 CET

Under onsdagen, 24/2 tog kommunstyrelsen beslut om att införa ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering av hemtjänst. Förändringen innebär att de äldre kommer få större möjlighet att tillsammans med sin kontaktman utforma hur hjälpen ska utföras.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S) är nöjd med beslutet.

— Det känns spännande att vi utvecklar hemtjänsten genom att införa nya moderna arbetssätt och ny teknik. Vi kommer kunna lägga mindre tid på administration och ha mer fokus på den service som vi ger medborgarna samtidigt som de kommer kunna få vara med och påverka i högre grad.

Ett nytt grepp har tagits, tidsmätningssystemet försvinner och istället införs ett system där den äldres behov styr och inte tiden. Förändringen ger större påverkansmöjligheter för både äldre och för medarbetare, mindre administration och mindre detaljstyrning. Det nya arbetssättet förenklar kontakten med biståndsenheten – det blir en kontaktväg in.

— Medarbetarna som känner den äldre bäst får större delak­tighet, ansvar och påverkansmöjlighet. Förändringarna är ett led i att förbättra och förenkla biståndshandläggning och hemtjänst genom minskad administration och bibehållen kvalitet, säger Susann Petterson, huvuduppdragschef Hälsa.

Nya IT-verktyg implementeras för att underlätta det dagliga arbetet och minska administration. Det innebär att medarbetarna kommer att ha varsin mobiltelefon som arbetsredskap för att bland annat doku­mentera, följa sitt schema, registrera besök och hålla kon­takten med kollegorna. Medarbetarna registrerar via sin mobiltelefon när de kommer och går, vilket blir grunden för den äldres räkning från Ängelholms kommun. Maxtaxan gäl­lande kostnad för hemtjänst är oförändrad.

Från den 15 mars kommer alla nya ansökningar och omprövningar att handläggas utifrån det nya arbetssättet. Övriga förändringar, som t ex mobiltelefoni för medarbetare inom hemtjänsten, kommer införas gradvis under 2016 med start på hemtjänstområde nord. Övriga områden och privata utförare kommer ansluta under hösten 2016. Räkningarna baserade på in och utcheckning kommer införas först då systemet är på plats och väl inkört.

Ängelholms kommun kommer under april månad att bjuda in till öppet hus, där äldre får möjlighet att träffa ansvariga och medarbetare inom hemtjänst och biståndsenhet för att kunna ställa frågor och få mer information.

Grunden till förändringen ligger i ett beslut från 2014 då kommunfullmäktige gav tjänsteorganisationen i uppdrag att se över hemtjänsten och skapa bättre ekonomi.


För mer information kontakta:

Lars Nyander (S)

Kommunstyrelsens ordförande

0431 – 46 80 75

Susann Pettersson

Huvuduppdragschef Hälsa

0431 – 46 89 30

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se