Pressmeddelande -

Besöksförbud inom vård- och omsorgen med anledning av Corona

För att skydda personer i riskgrupperna gäller nu besöksförbud på kommunens äldreboenden, korttidsboenden, gruppbostäder, träffpunkter, restauranger på boendena samt anhörigstödets gruppverksamhet. Beslut om eventuellt undantag från besöksförbud på ett boende fattas av tjänstgörande sjuksköterska för respektive boende.

Ytterligare åtgärder för att skydda riskgrupperna är att personal inom vård och omsorg inte får gå till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion.

– Just nu har vi fokus på att förebygga smittspridning för att skydda personer i riskgrupperna och för att säkra vår bemanning över tid, säger Filippa Kurdve, huvuduppdragschef hälsa, Ängelholms kommun.

Besöksförbudet gäller:
Äldreboenden, korttidsboenden, gruppbostäder, träffpunkter, restauranger, anhörigstödets gruppverksamheter

Kontakt:
Jan Klauser, säkerhetschef/säkerhetskyddschef
Telefon: 0431-870 00
​E-post: 
jan.klauser@engelholm.se

​Filippa Kurdve, huvuduppdragschef, hälsa
​​Telefon: 0431-870 00
​​E-post: filippa.kurdve@engelholm.se

Ämnen

Regioner


<p> Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats. </p><p> <br> Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft. </p>

Presskontakt

Ludvig B

Ludvig B

Presskontakt Enhetschef kommunikationsenheten 0431-468 098