Skip to main content

Bygglov söks för 40 konceptbostäder

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2017 10:03 CEST

Tidigare i våras beslutade kommunstyrelsen i Ängelholms kommun att det ska byggas konceptbostäder för att möta behovet av bostäder till nyanlända som anvisats till kommunen. Nu påbörjas nästa fas med i projektet då Ängelholmslokaler har sökt bygglov för 40 bostäder. Det är totalt 10 hus med 4 lägenheter i vardera.

De planerade husen är villor av typen Perstorp 1, en modell som Perstorpsbostäder har tagit fram. Varje villa innehåller fyra bostäder med 25 kvadratmeter boyta och ett sovloft på ytterligare 10 kvadratmeter.

- Lägenheterna är anpassade för att det kan bo par, eller mindre familjer, säger Anita Svantesson, enhetschef på boendeenheten i Ängelholms kommun.

Det har nu sökts bygglov för totalt tio hus. Tre hus i Hjärnarp, ett vid Rantzows väg och två vid Karika förskola. Fyra hus vid Klockarevägen i Strövelstorp, två hus vid Teresiavägen i Össjö, samt ett hus på Helsingborgsvägen i Ängelholm.

I valet av tomtmark har man tagit såväl byggtekniska förutsättningar som närhet till samhällsservice som skola och förskola i hänsyn. Det har också varit viktigt att sprida placeringarna geografiskt eftersom erfarenhet från andra kommuner visar att det bidrar till en bättre integration.

Migrationsverket har beslutat att Ängelholm ska ta emot 137 personer under 2017. Det ställer krav på fler och nya lösningar för att leva upp till lagstiftningen och erbjuda boenden till nyanlända invånare.

- I första hand är bostäderna till för nyanlända som anvisats till Ängelholm, men eftersom att villorna är permanenta kan de även användas till annat när behovet har minskat. Studentbostäder exempelvis, säger Anita Svantesson.

Tanken är att de nya bostäderna ska stå färdiga under första kvartalet nästa år.

Kontaktperson:
Anita Svantesson
0431-87 000
Anita.Svantesson@engelholm.se

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.