Skip to main content

Elva nya kommuner till Doktorander i lärande

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 09:31 CEST

Projektledare Frank Fredriksson

Efter två framgångsrika år i Ängelholms kommun har projektet Doktorander i Lärande nu skrivit ett samverkansavtal med elva nya kommuner för att sprida konceptet. Projektet innebär att doktorander gästar klassrum, i allt ifrån förskolan till gymnasieskolan, och berättar om sin forskning samt inspirerar unga till högre utbildning.

Doktorander i Lärande (DiL) är ett samarbete mellan doktorander vid Lunds universitet och barn- och utbildningsverksamheter i Familjen Helsingborg. DiL etablerades i Ängelholms kommun under 2014/2015 och utvidgades under 2016 till fler kommuner inom Familjen Helsingborg.

Syftet med projektet är att väcka intresse för kunskap och vetenskap hos unga, samt sänka tröskeln till högre utbildning. Det unika med projektet är inspirationsfyllda möten mellan barn/elever och doktorander. Inspirationsbesöken utgör ett lustfyllt och extraordinärt inslag utöver den ordinarie undervisningen genom att bidra till en positiv upplevelse av kunskap och forskning.

För tillfället finns det ungefär nittio intresserade doktorander, med spetskompetens inom en rad olika områden, som vill komma ut till förskolor och skolor för att presentera sin forskning.

DiL kan vara en av de vägar som behövs för att minska klyftan till universitet och högskola hos unga i nordvästra Skåne. Genom doktorandbesök som väcker nyfikenhet hos barn och elever, är målet på lång sikt att sänka den tröskel som vissa unga upplever till studier på akademisk nivå.

Anmälan, uppföljning och administration sköts via Ängelholms kommuns hemsida och styrs av projektledaren Frank Fredriksson.

För mer information besök

www.engelholm.se/dil

Kontaktperson

Frank Fredriksson

Frank.fredriksson@engelholm.se

0707-36 55 08

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.