Skip to main content

​Här möts vetenskap och politik för utvecklingen av framtidens Ängelholm

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2017 08:00 CEST

Genom sina beredningar ska fullmäktige besluta om utvecklingen av Ängelholms kommun. När en beredning har tillsatts och påbörjat ett uppdrag är informationsinhämtning första steget. Det handlar om att analysera nuläget. Vad gör kommunen idag? Men också om att omvärldsbevaka. Hur gör andra kommuner? Och vad finns för forskning inom området som de förtroendevalda behöver ta del av för att hitta lösningar när det gäller komplexa samhällsutmaningar?

- Vi ser att kommunfullmäktiges beredningar är ett sätt att integrera forskningsresultat i politiska beslut så att den kunskap som universitet och högskolor genererar kommer det lokala samhället i Ängelholm till gagn, säger Bengt Sävström, kommunfullmäktiges ordförande.

Flera beredningar har haft kontakt med forskare inom sina respektive uppdrag. Ett exempel är kommunfullmäktiges beredning för omsorg som inom sitt uppdrag ”Boendemiljö och livskvalitet” bland annat har tagit del av forskningsresultat från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, om betydelsen av natur och grönska för äldre personer med vårdbehov.

- Föreläsningen var en del av en seminariedag som beredningen anordnade tillsammans med tjänsteorganisationens huvuduppdrag Hälsa och Hälsostaden. Ett smart sätt att samarbeta där politikerna i beredningen, men också medarbetare ute i verksamheten och de som arbetar inom sjukvården, fick ta del av kunskapen, avslutar Bengt Sävström.


Pressinbjudan

Du som journalist är varmt välkommen att delta den 24 augusti kl. 09.45 då Fredrik Torisson, doktorand vid institutionen för arkitektur och byggd miljö på LTH, kommer till Ängelholm och föreläser om sitt forskningsområde – relationen mellan arkitektur och samhälle. Deltar gör två av fullmäktiges beredningar som arbetar med uppdragen ”Stadsmiljö” respektive ”Kulturen som samhällsbyggare”, samt representanter från tjänsteorganisationen. För anmälan kontakta Cecilia Christensen, beredningskoordinator, cecilia.christensen@engelholm.se


För mer information om kommunfullmäktiges beredningar kontakta

Bengt Sävström, kommunfullmäktiges ordförande
e-post: b-g.savstrom@outloook.com
telefon: 0701-47 92 67

Bengt-Ove Ohlsson, enhetschef beredningsstödet
e-post:Bengt-Ove.Ohlsson@engelholm.se
telefon: 0431-46 81 34


Om kommunfullmäktiges beredningar

Kommunfullmäktiges beredningar i Ängelholm arbetar med att ta fram förslag till långsiktiga målbilder utifrån ett medborgarperspektiv. Kommunen har fem fasta beredningar. Det kan också skapas en tillfällig beredning för att hantera en fråga. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att utifrån en uppdragsbeskrivning definiera ett önskat läge, det vill säga svara på frågan: Vad vill vi uppnå? För att kunna svara på frågan jobbar beredningarna med att:

  • analysera nuläget och omvärlden (Hur arbetar kommunen idag? Hur gör andra kommuner? Vad finns det för forskning inom området?)
  • genomföra medborgardialoger
  • sammanställa resultatet i en slutrapport som överlämnas till kommunfullmäktige

Läs mer om beredningsarbetet och samtliga pågående samt avslutade uppdrag här:

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Kommunens-organisation/Kommunfullmaktige/fullmaktigeberedningar/

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.