Skip to main content

Information från Ängelholms kommun angående Ängelholms FFs ekonomiska situation

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2016 10:47 CEST

I nuläget har Ängelholms FF inte ansökt om konkurs, vad Ängelholms kommun känner till. Det är inte aktuellt för Ängelholms kommun att gå in och bidra med mer pengar till elitverksamheten. Ängelholms kommun har gjort insatser för att stötta Ängelholms FF under året. Bland annat har hela årets sponsorstöd betalats ut och föreningen har fått förskott på sitt skötselbidrag för tredje kvartalet.

- Det är självklart tråkigt när en av kommunens största och mest framgångsrika föreningar har problem som hotar hela verksamheten. Men för oss som kommun är det inte aktuellt att stötta elitverksamheten med mer skattemedel än det som redan betalas ut i form av ett sponsringsavtal, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).

Efter gårdagens rapporter har Ängelholms kommun inlett ett förebyggande arbete för att kunna vara redo att stötta föreningens ungdomar om konkurs skulle bli ett faktum. Exakt vilka insatser som Ängelholms kommun då kommer gå in och stötta med är ännu inte fastställt. Det är något som måste bestämmas genom dialog med föreningens eldsjälar och en eventuellt nybildad förening.

- För mig är det viktiga att säkra upp barn- och ungdomsidrotten vid en eventuell konkurs. Skulle det bli aktuellt kommer vi agera för att stötta de barn och ungdomar som skulle drabbas vid en konkurs, säger Lars Nyander.

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se