Skip to main content

Järnvägsbron i centrala Ängelholm repareras

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 08:38 CEST

Järnvägsbron i Ängelholm är gammal och i behov av underhållsåtgärder. Från den 1 september till den 31 oktober kommer bron hållas avstängd för all trafik, för gående och cyklister. Bussarna kommer att köra annan väg och Skånetrafiken inrättar tillfälliga hållplatser.

För att klara framtidens användning måste Järnvägsbron, som binder ihop Ängelholms centrum med stationsområdet, renoveras.

– Koner ska röjas och fogas, tätskikt och beläggning bytas ut och hela bron ska slammas om. Vattenledningen under brobaneplattan ska bytas ut, säger kommunens projektledare Helena Persson.

Bron kommer att vara avstängd för all trafik, för gående och cyklister från och med den 1 september till och med den 31 oktober. Tydlig skyltning kommer att visa alternativa vägar för både fordon, fotgängare och cyklister i god tid på angränsande vägar.

Fordonstrafik undviker Östra vägen

Fordon väljer alternativa vägar som är markerade med grönt på bifogad karta. Du som kommer från Klippanvägen fortsätter på Kristian II:s väg och väljer Landshövdingevägen till stationen. Alternativt väljer du Östergatan till Stadsparken för att sedan köra Skolgatan över Nybron om du ska till Sockerbruket eller Nybroområdet. Samma väg i motsatt riktning.

Centrumgatorna berörs inte av Järnvägsbrons avstängning. Du som bor i området eller vill parkera i centrum kan alltså välja Östra vägen som vanligt.

Cykel och gående väljer närliggande broar

Cyklister och gående väljer alternativa vägar som är markerade med blått på kartan. Välj Sockerbruksbron eller Carl XV:s bro för att komma över Rönne å. Följ sedan gång- och cykelbanorna som finns på respektive sida för att nå Järnvägsbron och stationen.

Röd markering på kartan visar avstängningen. Endast själva Järnvägsbron är avstängd.

Trafik under bron

Från den 1 september till och med den 31 oktober kan passagen under bron komma att vara helt eller delvis avstängd för båtar och annan trafik som passerar under bron på vattnet.

Bussarna kör annan väg

– Vi har försökt hitta ersättningshållplatser så nära de ordinarie som möjligt. För den som ska till sjukhuset är det viktigt att tänka på att linje 506 kommer att köra olika vägar beroende på om det är bussen till Båstad eller till Helsingborg. Riktning Båstad stannar vid ordinarie hållplats Sjukhuset medan man får stiga av på Rosenholmsvägen om man reser med 506 riktning Helsingborg, förklarar Leif Olsson, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Bifogat finns kartor som visar tillfälliga färdvägar och ersättningshållplatser för de berörda linjerna.

Stadsbusslinje 1 och 2
Linje 1: hållplats Stortorget och hpl Sjukhuset stängs med hänvisning till hållplats Rosenholmsvägen.
Linje 2: hållplats Stortorget stängs med hänvisning till tillfällig hållplats Laxgatan.

Linje 506, 507, 510 och 514
Hållplats Stortorget stängs och ersätts med tillfällig hållplats Laxgatan.
Hållplats Rönnehallen stängs och ersätts av hållplats Rönnegymnasiet.
Hållplats Bruksgatan Östra stängs och ersätts av hållplats Polishuset.

Avgångar linje 506 som endast trafikerar sträckan Ängelholm-Helsingborg (röd linje): Hållplats Stortorget samt Sjukhuset ersätts med hållplats Rosenholmsvägen.

Linje 225 och 514
Hållplats Stortorget samt Sjukhuset utgår och ersätts av hållplats Rosenholmsvägen.

För mer information om hur bussarna går, se www.skanetrafiken.se/jarnvagsbron

Eller kontakta: Leif Olsson, trafikutvecklare på Skånetrafiken, telefon 0451-28 86 12.

För mer information om projektet Järnvägsbron, kontakta kommunens Kundtjänst, 0431-870 00 eller besök www.engelholm.se/jarnvagsbron 

Ängelholms kommun är belägen i Skånes vackraste del kring Skälderviken. Kommunen har 40 000 invånare och människor lockas hit av natur, kultur, god service, trygghet och en stor framtidsoptimism. Ängelholm har ett brett näringsliv och ett mycket gott företagsklimat. Såväl den kommersiella som offentliga servicenivån är hög och kommunen ingår i en synnerligen dynamisk region i nordvästra Skåne. Ängelholm är platsen för dig! www.engelholm.se