Skip to main content

Kommunstyrelsen röstade för majoritetsväxling

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 16:49 CET

Under onsdagen den 10 januari hölls ett extra kommunstyrelsemöte som ett första led i ett eventuellt skifte av det politiska styret i Ängelholms kommun, så kallad majoritetsväxling. Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget till majoritetsväxling. Ärendet går nu vidare till ett extra kommunfullmäktigemöte för slutgiltigt avgörande.

Vid kommunstyrelsemötet beslutade ledamöterna att säga ja till majoritetsväxling i hela kommunstyrelsen och i vissa presidier (se listan nedan på de presidier som ingår), och också om upplösning och nyval till styrgruppen för ny politisk organisation och kommunfullmäktiges valberedning. Röstresultatet blev åtta ja, 6 nej och en ledamot avstod från att rösta.

Presidier som berörs:

  • Kommunfullmäktiges presidium
  • Kommunrevisionen
  • Välfärdsnämnden
  • Myndighetsnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Beredningen för lärande
  • Beredningen för omsorg
  • AB Ängelholmshem
  • AB Ängelholmslokaler

Bakgrunden är att Moderaterna, Centern, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och fyra kommunfullmäktigeledamöter som lämnat sina partier har lämnat in en avsiktsförklaring om att styra Ängelholm i samverkan under återstoden av mandatperioden. Samverkan bygger på 26 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Det extra kommunfullmäktigemötet hålls den 18 januari klockan 18.00. Mötet är öppet för allmänheten och kommer att direktsändas via webb-tv på engelholm.se.

Om kommunfullmäktige också beslutar om majoritetsväxling innebär det att kommunfullmäktige den 18 januari ska besluta om nyval av kommunfullmäktiges presidium och nyval till kommunfullmäktiges valberedning. Den nyvalda valberedningen kommer därefter att hålla ett extra sammanträde den 25 januari inför det ordinarie kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari görs sedan resterande nyval inklusive nyval av samtliga ledamöter i kommunstyrelsen.

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.