Skip to main content

Målbild för framtidens transporter i Ängelholms kommun

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 09:35 CET

Dagens infrastruktur byggdes för gårdagens transportsystem och behöver utvecklas för att kunna användas av morgondagens transporter. Det är utgångspunkten i den slutrapport som fullmäktigeberedningen samhällsutveckling ska presentera under kommunfullmäktige den 26 mars.

Under drygt ett år har de 13 ledamöterna träffat forskare och näringslivsrepresentanter samt läst en rad rapporter för att bli inlästa på området. Beredningen har också besökt Växjö kommun för att lära från deras satsningar kring hållbart resande.

Slutrapporten för uppdraget Infrastruktur för framtidens transportslag pekar nu ut en riktning för framtidens infrastruktur och vad beredningen tycker att kommunen ska satsa på i transportsystemet på lång sikt. Cykling, godstransporter, elfordon och så kallade bytespunkter är några av områdena som omfattas i rapporten.

Medborgare kan följa presentationen och debatten i stadsbibliotekets hörsal med start kl. 19 den 26 mars eller följa den via webbsändning på www.engelholm.se

Vid frågor - kontakta beredningens presidium:

Carl-Axel Andersson (-) ordförande tel: 070-579 33 67

Tommy Jönsson (S) 1 v.ordf tel: 070-396 05 05

Karl- Erik Asp (M) 2 v.ordf tel: 070-811 63 46

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Bifogade filer

PDF-dokument